Svátek má: Čeněk

Politika

Velikost textu:

Vnitřní válka v podání Anny Šabatové

Vnitřní válka v podání Anny Šabatové

Ústecký senátor Jaroslav Doubrava v září 2016 vydal knihu „Evropa opět spěje ke katastrofě“. Protože události pádí tempem splašeného koně název první knihy bohužel nepůsobí jako nadsázka. Druhou navazující knihu nazval „Studená válka 2.0.“

Anna Šabatová, ombudsmanka
16. srpna 2018 - 07:20

Proč napsal knihu? Uvádí: „Dominantním motivem nové knihy je poznání, že jsme opět v tom, co jsme dobře znali – ve studené válce. … Mladí, kteří se narodili po roce 1980 a vstupovali do dospělosti po roce 1995, zkušenosti starších nemají. Proto si naivně myslí, že se děje něco nového, čemu mi starší moc nerozumíme. Protože oni na to, co se dnes děje, hledí na neomylném monitoru PC, tabletů a mobilů. My, už poněkud plesniví, jsme to již jednou „jenom“ zažili…“

Co vás znepokojuje nejvíce na domácí scéně?

„V knize jsem dosti troufale psal: Nepohybuje se v některých aspektech česká ombudsmanka Anna Šabatová na pomezí výše naznačených fašistických tendencí?

V knize jsem uvedl, že Anna Šabatová zaměstnaná jako státní ombudsmanka, se v roce 2018 začala vymezovat vůči Stavebnímu bytovému družstvu (SBD) Krušnohor. Vedení družstva zastrašovala, protože si dovolili spustit v letech 2015 – 2017 kampaň proti řádění nepřizpůsobivých lidí.

Nejnebezpečnější na lidech jako je Šabatová, že se zaštiťují slušností a morálností. Jako kdysi inkvizitoři. Šabatová je typickou ukázkou lidí v liberální demokracii, kteří vytvářejí totalitarismus z dobrého úmyslu, a výsledkem je především podpora chaosu. Proto na lidech jako je Šabatová ulpívá stín klasického fašismu.“

Doubrava cituje ze své knihy:
„V dopisu z 19. 2. 2018 Šabatová na vedení SBD Krušnohor napsala: „…Při hodnocení výrazů „cikán“ či „nepřizpůsobivý“ je třeba vycházet z jejich užívání a vnímání ve společnosti, v níž se pohybujeme. Je nezpochybnitelné, že s oběma výrazy se pojí značně negativní konotace… Tato citace z dvoustránkového dopisu je klíčová. Je to klíč k nebezpečné šabatovské duši. Co napsala je projevem obecného fašismu.

Fašismus je termín vycházející z latinského slova. Liktorské pruty se sekyrou, fasces, jsou původním symbolem fašismu a daly mu jméno. Jde o „svazek“ – čili fašisté jsou lidé ve svazku, v úzkém souručenství, je to určitá ideologický klan či mafie. Termín fašismus se ujal v moderní politice díky Italům: Italský fašismus inspiroval ve dvacátých letech (1922 Mussoliniho pochod na Řím) též nepřímo autoritářská hnutí v dalších evropských státech. Tato hnutí začala být nazývaná jako fašistická.

Neplést s německou verzí fašismu, které je nazývána nacismem. Fašismem je ale na obecné rovině bezohledným vyzdvihováním názorů jedné skupiny jako normy pro ostatní. To dnes lze vztáhnout na různé pseudoekologické, tzv.lidoprávní a promigrační skupiny a hnutí.“

Na otázku zda je třeba používat dnes hrůzostrašné slovo fašismus, Doubrava říká, že jde o slovo vyjadřující technologický postup zlých lidí: „Fašisté své normy obhajovali tím, že jejich odpůrce je nutné zastrašit a trestat, protože odporovali „správnému vnímání ve společnosti, v níž se pohybují“. Pokud se zaštítí Šabatová svou verzí imaginárního vnímání ve společnosti, může svobodně Šabatová, podobně jako fašisté, dedukovat co vše odporuje jejímu „vnímání ve společnosti, v níž se pohybujeme“.

Přitom představitelé SBD Krušnohor upozornili, že výrazem „nepřizpůsobivý“ SBD neoznačuje žádnou konkrétní etnickou skupinu.

Na to fašistický komentář od Šabatové zní: „Pokud v naší společnosti tento výraz zazní, obvykle to bývá ve spojení právě s osobami romského původu, a domnívám se, že i z celkového vyznění stránek družstva je více než zřejmé, s jakou etnickou menšinou označení pojí.“

Její projev je obecně fašistický, protože vychází z prosazování názorů lidí z jejího „svazku“, který vnucuje okolí.

Co to je naše společnost (na kterou se Šabatová odvolává), ve které něco zazní? Je to společnost kolem nějaké Šabatové? Kolem jejich exaltovaných intelektuálů a cikánských aktivistů? Nebo je naší společností množina lidí žijící v České republice, na severu Čech či v mosteckém okresu? Nebo v Mostě a v Litvínově? Nebo v části Mostu a části Litvínova, nebo v nějaké kavárně?

Vyznavači totality, a její verze zvané fašismus, a Šabatová, mají rádi mlhovinová velmi obecná slova: např. společnost či domovinu. Ale SBD Krušnohor popisovalo konkrétní problémy v konkrétních místech, v konkrétních domech, které páchají konkrétní lidé!“

To vše napsal Doubrava v knize, který vyjde letos na podzim.


Šabatovská biologickou zbraň hromadného ničení

K problému cituje další pasáž z knihy: „Pokud jde převážně o cikány, jsou v tom konkrétním případě nepřizpůsobivými lidmi konkrétní cikáni. To je přesný popis situace.

Cikán je termín užívaný v Evropě v historicky dlouhém období. Pokud si někdo najednou řekne, že místo cikána bude používat slovo „rom“, je to jeho dobrovolná volba. Nic více.

Domnívám se, že fašizující tendence u Šabatové jsou dovedeny do krajnosti, když vyhrožuje, že fašisté šabatovského stylu mají v ruce biologickou zbraň hromadného ničení: Pokud se dohodne nějaká „specifická bytost“ se šabatovskými právníky, že někoho budou šikanovat kvůli užívání slova cikán, je to podle nich jejich svaté právo. Chtějí zneužít příliš obecných právních definic, když vyhrožuje Šabatová „… pro naplnění podstaty obtěžování dle antidiskriminačního zákona je stěžejní, že jako nežádoucí, obtěžující vnímá jednání oběť.“

Kdo je oběť? Lidé, kteří si stěžují na chování nepřizpůsobivých nebo teroristé všedního dne – v mosteckém případě velmi často nepřizpůsobiví cikáni? Vždyť na chování nepřizpůsobivých individuí doplácí i naprosto normálně (všedně) žijící cikánské rodiny, které tím nezaslouženě trpí.“

To vše uvádí Doubrava v knize o hysterii současných podivných šmoulů. A dodává: „Fašisté, demagogové a mafiáni se vždy snaží přání své skupiny vydávat za normu, aby si upevnili moc. Šabatová to zkouší také.“   

(rp,fr,prvnizpravy.cz,foto:arch.)