Svátek má: Mikuláš

Politika

Velikost textu:

Spor o brannou výchovu je politickou komedií

Spor o brannou výchovu je politickou komedií

Branná výchova má smysl, shoduje se stále více učitelů, úředních papalášů a politiků, ale nikdo neví, co by měla branné výchova obsahovat, protože musí být politicky korektní, že? píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz František Roček.

Ilustrační foto
16. června 2019 - 06:20

V tomto duchu probíhá diskuze i v letošním roce.

Před rokem jsem zahlédl v nějaké publikaci informačního centra pro vzdělávání EDUin moudrost ve smyslu: Vyjděme z analýzy rizik a třeba dojdeme k závěru, že těmto znalostem nebudeme říkat retro žargonem branná výchova.

Že by se intelektuálové báli již jenom slova branná výchova? Má smysl jenom v případě, že si připustíme, že svět nepředstavuje jenom střední Evropu, a je plný zamindrákovaných debilů schopných doslova všeho…

Čili branná výchova musí být prevencí proti širokospektrému nebezpečí nebo vůbec žádná. Jsou v módě úvahy typu: Co když některá veřejně zdůrazňovaná rizika, zejména teroristický útok či válka, jsou méně důležitá než ta, o kterých se tolik nemluví?

Spor o rizika

Intelektuálové nasycení liberální chytrostí si neuvědomují, že bojové zóny jsou od nás jenom dvě tři hodiny letu aeroplánem, potenciálně tři čtyři hodiny jízdy autem v západoevropských a balkánských oblastech s rozrůstajícími se cizorodými zónami protkanými stále se rozvíjejícími kriminálními sítěmi. Neuvědomují si ani, že tlak nelegální migrace jenom dočasně zmírnil.   

Jeden pedagogicky orientovaný podivín dokonce před rokem pustil do světa moudro: „V dnešním světě dominují rizika vyplývající z Gerasimovy doktríny hybridních konfliktů. V nich hrají klíčovou roli nevojenské nástroje a z nich na prvním místě propaganda a manipulace.“

Tento podivín si myslí, že „dnešním světem“ jsou jenom mírově se tvářící státy EU a klíčovým bubákem je propaganda a manipulace někoho z okolí Moskvy. Přitom oblbování a válka (konflikt) jsou vždy křížencem naprosto všeho, co může jakýmkoliv způsobem oslabit nepřítele. Sun Ć již ve starověku napsal: „Lest je duší války.“ (Umění války, s. 63, Helion 2005)


Co učit?

Co má být náplní branné výchovy? Věku žáků přiměřené znalostní i praktické způsoby sebezáchovy.  Samozřejmě, že by se měli žáci naučit i používat plynové masky, protože se s nimi mohou setkat i při civilních průmyslových haváriích.

Pro žáky posledních ročníků základních škol a středoškoláky by byla vhodná i střelba, hod granátem, orientace v terénu, s výběrovou alternativou pro dívky a blouznivé pacifisty v rozšířené zdravotní výchově v rámci první pomoci. Branná výchova na středních školách by mohla být předstupněm pro nabídku základního vojenského výcviku a vstupu do aktivních záloh.

Že branná výchova není marnou věcí o tom svědčil např. akreditovaný kurz č.j.: MSMT – 14457/2017-2-707. Stál šest tisíc a byla to čtyři sezení po 45 minutách pro skupinu 20 živých pedagogů.V jeho propozicích bylo napsáno:
„Kurz představuje pedagogickým pracovníkům brannou výchovu jako nedílnou součást výchovně vzdělávacího procesu a poskytnout jim aktuální informace vztahující se k této problematice i k problematice ochrany člověka za mimořádných událostí. Kurz vybaví pedagogické pracovníky druhého stupně základní školy informacemi, které budou moci začlenit do vlastních postupů práce při výuce branné výchovy, případně budou moci nabyté dovednosti prakticky užít v případě vzniku reálného bezpečnostního rizika ve škole. Kurz napomůže vidět brannou výchovu jakou součást každodenní připravenosti občana na mimořádné situace a bezpečnostní hrozby…

Výukové okruhy branné výchovy: Civilní obrana a sebeobrana: zásady bezpečného pohybu osob, způsoby bezpečného ukončení konfliktu, zásady sebeobrany při fyzickém napadení, možnosti a způsoby obrany civilních cílů, ukázky základních hmatů a sebeobranných technik vhodných pro žáky ZŠ.

Topografie: čtení a orientace map, evakuační plány a umění jejich užívání, aktualizace evakuačních plánů, zásady orientace bez mapy, zásady orientace při vzniku mimořádné události, moderní navigační systémy a jejich využití.

Improvizované způsoby přežití při vzniku mimořádné události: základní vybavení pro přežití v přírodě, ve městě, v instituci, improvizované záchranné prostředky, evakuační zavazadlo – obsah a význam.

… bude poukázáno na význam tělesné zdatnosti při odvracení následků bezpečnostní hrozby.

Základní informace o zbraních a střelivu jako prevence neoprávněného užití střelné zbraně: manipulace se zbraní a střelivem, zákonné způsoby užití, nošení a uložení zbraní… Základním cílem je poskytnout dostatek informací o způsobu, jak postupovat zejména při nálezu zbraní a střeliva a jak se bezpečně chovat v případě ohrožení osob střelnou zbraní…“

To je branná výchova, ne žvásty o nějakých hybridních jako-hrozbách.

Generální prevence

Branná výchova by měla znamenat, že by od dětského věku měli být lidé vedeni k tomu, aby byli připraveni na hlavní bezpečnostní hrozby.

Pokud jde o módní varování či boj s dezinformacemi, co to má společného s brannou výchovou? Nepatří téma do občanské výchovy?

Branná výchova by měla řešit prevenci fyzického ohrožení. Jinou oblastí je výchova ke kybernetické bezpečnosti v ďábelské internetové síti. Také fenomén fake news alias zásady ověřování informací patří na pomezí občanské nauky a literatury.  

Liberálního blbce, který má místo mozku ideje a mobilní telefon, poznáte podle toho, že do branné výchovy, tedy do předmětu, kde se děti učí přežít, chce montovat politiku. Takových idiotů jsem poznal celé zástupy již v 70. a 80. letech. Móda politického poučování co je špatné a co je cool byla zavedena v branné výchově i za komoušů v době srandovně reálného socialismu. Strčit do branné výchovy něco jako boj proti fake news mi silně připomíná socialistickou komedii zvanou například PŠM alias politické školení mužstva na vojně.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)