Svátek má: Klára

Politika

Velikost textu:

Drogová prevence je pro mládež důležitá, tak proč ruší vaše místo?

Drogová prevence je pro mládež důležitá, tak proč ruší vaše místo?

Čtyři stovky drogových trestných činů zatím odhalila policie letos v Ústeckém kraji. Další akce podniká pražská protidrogová centrála. Boj s drogami probíhá také protidrogovou prevencí. V rámci prevence spolupracuje se školami emeritní policejní plukovník Bohumil Kotas.

Ilustrační foto
25. listopadu 2019 - 03:20

„Na pozici občanského zaměstnance Policie ČR se věnuji téměř pět let protidrogové prevenci. Spolupracuji s více než třiceti středními školami v kraji. Přednáším o právních důsledcích nezákonného nakládání s drogami. Čili, vysvětluji studentům jaké největší iluze panují mezi lidi, o tom co je a není nezákonné, a proč jsou drogy nebezpečné. Každý rok oslovím zhruba 3200 studentů," uvedl Bohumil Kotas v rozhovoru s publicistou Františkem Ročkem k protidrogové prevenci .

Co obnáší vaše práce?

„Na úseku protidrogové prevence nyní trvale spolupracuji s více jak třiceti středními školami v kraji. Studentům prvních ročníků přednáším o právních důsledcích nezákonného nakládání s drogami a studentům druhých ročníků vybrané pasáže zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Každý rok tak, kromě jiných aktivit, oslovím zhruba 3200 studentů. Ale s tím je konec. Ke dni 31. prosince byla na základě analýzy moje pracovní pozice z důvodu nadbytečnosti zrušena," objasňuje emeritní policejní plukovník.

O jakou analýzu se jedná?

„Nevím, protože nadřízení mají o faktickém obsahu a dopadu mojí činnosti pouze mlhavou představu. Takže, důvodem bude nejspíše finanční analýza a zjištění, že policie nemá prachy na výplaty civilních zaměstnanců. Bylo nás propuštěno víc," odpovídá Bohumil Kotas .  

Všude slyšíme o důležitosti a nezastupitelnosti prevence a bude se o ní určitě hovořit i na konferenci v Teplicích. Proč se tedy ruší právě vaše místo, ze kterého je prevence vykonávána?

„Aktuální trendy ve mně budí podezření, že více než reálná činnost se cení nadprodukce nejrůznějších strategických materiálů a studií, pořádání diskusních panelů, kolokvií či prestižních konferencí.  Jen při vyklízení kanceláře jsem vyhodil mnoho kilogramů nejrůznějších evropských zpráv o drogách, národních strategií protidrogové politiky vlády, strategií prevence kriminality Ministerstva vnitra, zápisů ze zasedání metodické rady Policie ČR pro prevenci kriminality, výročních práv Národní protidrogové centrály, akčních plánů krajské strategie pro oblast primární prevence, SWOT analýz, různých metodik a doporučení. To jsem si v průběhu let schovával a tiskl pouze nejnutnější. Já říkám, že jinak vypadá pohled do pražské Pařížské ulice ze zadního koženého sedadla luxusního BMW a jinak do ústecké Hrnčířské z ošoupané sedačky trolejbusu z Mojžíře," upozorňuje emeritní plukovník Bohumil Kotas.


Proč se tedy konference účastníte?

„Určitě se tam něco zajímavého dozvím pro moji budoucí činnost. Dohodl jsem se totiž s několika ústeckými školami a školami v okolí na dalším pokračování stávajících preventivních projektů. V okolí proto, že jako důchodce mám do Děčína a do Teplic zpáteční lístek na vlak za dvacku.  Ale obávám se byrokracie. Nyní školy přijímají přednášky jako produkt Policie ČR, jako něco oficiálního, schváleného a formálně a obsahově bezchybného. Od příštího roku je budu poskytovat jako soukromý důchodce a zdarma, což bude nepochybně podezřelé. Nedivil bych se, kdyby jakýsi důležitý školský orgán vznesl požadavek opatřit takovou přednášku alespoň dvěma akreditacemi od tří neziskových organizací, které na to vyčerpají pět grantů," je přesvědčen Bohumil Kotas.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)