Svátek má: Václav

Regiony

Velikost textu:

Při rekonstrukci rotundy se podařilo odkrýt velmi cenný nález

Při rekonstrukci rotundy se podařilo odkrýt velmi cenný nález

Při opravě rotundy sv. Kříže na Starém Městě byla objevena plošně dochovaná původní kamenná krytina.

Původní krytiny rotundy objevené při rekonstrukci
27. července 2022 - 12:30

V rámci rekonstrukce rotundy Nalezení svatého Kříže v Praze 1, kterou připravilo hlavní město, se podařilo odkrýt nečekaný a velmi cenný nález. Jedná se o velmi dobře zachované opukové pláty původní krytiny. Aktuálně tak pokračují badatelské práce, následně bude objev ponechán na místě a zakryt novou krytinou. Význam tohoto nálezu spočívá zejména v poznání historických stavebních postupů a využívání stavebních materiálů.

„Objev je krásným důkazem toho, že nám Praha ani dosud nevydala všechna tajemství. Zároveň mám radost, že stavebníci při obnově rotundy postupovali natolik citlivě, že nález poslouží i památkářům,“ říká Jan Chabr, radní pro oblast správy majetku.

Hlavní město v červnu 2021 připravilo veřejnou zakázku na opravu zastřešení rotundy Nalezení svatého Kříže, jejímž cílem byla výměna stávající skladby prejzové krytiny, provedení rozšířeného restaurátorského průzkumu, oprava interiérové omítky, provedení oplechování, výmalba nebo například i restaurování kamenných prvků hlavní římsy a stávajícího zasklení ve vrcholu kupole hlavni lodi.

Vybraný zhotovitel v rámci opravy zastřešení nejprve odstranil prejzovou krytinu a druhotné novodobé nánosy malty na zvonici i na střeše samotné rotundy. Pod těmito vrstvami však byla nečekaně nalezena plošně dochovaná původní kamenná krytina, kterou tvoří velmi dobře zachované obdélníkové opukové pláty. Objev tohoto rozměru je zcela unikátní, neboť opuková krytina nebyla historicky celoplošně odstraněna, ale byla překrývána mladšími vrstvami. Rekonstrukce by měla skončit letos na podzim, celkové náklady činí 6,3 milionu korun s DPH.Kaple Nalezení sv. Kříže stojící na rohu ulic Konviktská a Karoliny Světlé v Praze 1 je jednou z nejstarších dochovaných církevních staveb na území metropole. Románská stavba pochází z první poloviny 12. století.

Informoval Magistrát hlavního města Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz foto:mhmp)Je řešením krize demise současné vlády?

Ano
transparent.gif transparent.gif
42%
Ne
transparent.gif transparent.gif
26%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
32%