Svátek má: Andrea

Regiony

Velikost textu:

Jak zlepšit bytovou situaci v hlavním městě Praze

Jak zlepšit bytovou situaci v hlavním městě Praze

Pod záštitou radní Kordové Marvanové se uskutečnil kulatý stůl s odborníky a zástupci městských částí. Projednali projekt Dostupného družstevního bydlení s participací hl. m. Prahy.

Ilustrační foto
13. června 2020 - 12:30

Již po druhé se pod záštitou radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hany Kordové Marvanové konal v Rezidenci primátora kulatý stůl s představiteli městských částí, bytových družstev a bank, developerů, architektů a dalšími odborníky, na němž účastníci diskutovali o podrobnostech a vývoji projektu Dostupné družstevní bydlení s podporou hlavního města Prahy. Hlavním tématem besedy u kulatého stolu byly zásady fungování projektu, který je jednou z možností, jak zlepšit bytovou situaci v hlavním městě Praze. O tomto projektu by mělo rozhodnout Zastupitelstvo hl. m. Prahy příští týden.

„Jsem ráda, že i po roce od prvního takového setkání se projekt Dostupné družstevní bydlení těší tak velkém zájmu představitelů bytových družstev, developerů, bankéřů, ale především zástupců městských částí. Oceňuji též bohatou diskuzi, ve které byly položeny dotazy na všechny zásadní parametry projektu důležité pro jeho fungování,“ říká k setkání radní Hana Kordová Marvanová.

V rámci zmíněné diskuze zazněly názory napříč zainteresovanými obory. Zástupci bytových družstev zopakovali své poděkování hlavnímu městu Praha za to, že se aktivně zasazuje o realizaci projektu s participací municipality i soukromého sektoru, který je součástí řešení vážné situace na trhu s bydlením.

Hlavní analytička a vedoucí oddělení Hospodářské komory Karina Kubelková k tomu sděluje: „Zejména v době, kdy se stát potýká s nedostatkem financí, tuzemské firmy nemají zakázky, je využití projektů PPP v řadě případů vhodným řešením. Principy PPP úspěšně naplňují projekty ve většině zemí OECD a Česká republika v tomto směru značně pokulhává. Snadno přitom můžeme nalézt celou řadu úspěšných příkladů kde se inspirovat - realizace dostupného bydlení patří k jedněm z nich. Chceme-li být jako země konkurenceschopní, bez projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru nejen na celostátní, ale i na regionální a lokální úrovni se prostě neobejdeme.“

Projekt Dostupné družstevní bydlení s podporou hlavního města je součástí bytové politiky Rady hl. m. Prahy, která se opírá o tři základní principy. Kromě vytváření podmínek pro rychlou výstavbu a pomoci sociálně nejslabším, je její důležitou součástí pomoc středním příjmovým skupinám, aby si vlastními silami mohly zajistit bydlení, které je pro ně v hlavním městě čím dál méně dosažitelné.

„Zásady projektu Dostupného družstevního bydlení, které jsme dnes představili účastníkům kulatého stolu, vycházejí z podrobné analýzy ekonomických, hospodářských a právních aspektů realizace tohoto projektu. Z výsledků analýzy také vyplynul postup, který by měl projekt Dostupné družstevní bydlení  s podporou hlavního města sledovat. Nejprve je nutné ve výběrovém řízení vybrat partnera, který má dostatečné zkušenosti s bytovou výstavbou a správou bytového fondu. Potom město s tímto partnerem založí družstvo. Následně město zřídí pro družstvo právo stavby na svém pozemku. Nakonec partner s družstvem uzavře smlouvu o výstavbě a zajistí výstavbu bytového domu,“ popisuje hlavní kroky projektu Jiří Kučera, vedoucí týmu, který zpracoval podrobnou analýzu projektu.

Klíčovým pro projekt Dostupné družstevní bydlení je institut práva stavby, který se v Čechách nepoužíval od začátku padesátých let. Ten poskytuje družstvu výhodu toho, že nemusí hned splácet cenu pozemku a šetří tím náklady na samotnou výstavbu. Participujícím bankám poskytuje institut práva stavby zajištění poskytnutých úvěrů. Pro obce se jedná o výhodnou možnost strategického využití pozemku pro bytovou výstavbu podle potřeb územního rozvoje. Praha vybrala projekt Dostupného družstevního bydlení jako jedno z možných řešení vleklé bytové krize, se kterou se dlouhodobě potýká nejen metropole, ale další velká města v ČR. Družstevní bydlení se jeví s ohledem na rostoucí ceny nemovitostí dostupnější, a to především pro střední příjmovou vrstvu.


„Výhodnost družstevního bydlení pro občany ve srovnání s bydlením pořízeným na běžném komerčním trhu spočívá v nezanedbatelné úspoře finančních prostředků za koupi pozemku. Náklady spojené s pořízením pozemku se díky zřízení práva stavby odsouvají až na fázi vypořádání, kde vznikne pro družstevníky dostatečný časový prostor, jak finančně podíl na pozemku vyřešit. Další velmi důležitou výhodou projektu Dostupné družstevní bydlení je fakt, že členové družstva nebudou zatíženi břemenem hypotéky,“ vysvětluje radní Kordová Marvanová a dodává: „Vstoupit do projektu Dostupné družstevní bydlení je výhodné i pro město. Na prvním místě to pro Prahu skýtá možnost rozšíření bytového fondu pod správou města, protože jako člen družstva získá dispoziční právo ke třetině postavených bytů. Takto spravované byty pak město může využít pro zástupce profesí zásadních pro chod města, například učitele, zdravotníky, hasiče.“

Pražskénovinky.cz informoval Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:arch)