Svátek má: Nina

Regiony

Velikost textu:

Plán desetiletého strategického rozvoje Prahy 5 schválen

Plán desetiletého strategického rozvoje Prahy 5 schválen

Plán desetiletého strategického rozvoje Prahy 5 schválilo zastupitelstvo. Jeho součástí je i modernizace služeb radnice.

Úřad MČ Prahy 5
14. července 2021 - 12:30

Praha 5 má schválený strategický dokument, který v klíčových oblastech udává směr rozvoje městské části do roku 2030. Pro jeho přijetí hlasovala drtivá většina zastupitelů včetně opozice.

Roční práce desítek odborníků, zastupitelů i úředníků vychází z předpokládaného demografického vývoje a potřeb městské části například v oblasti školství, sociálních služeb, či občanské vybavenosti. Důležitou roli sehrálo i rozsáhlé anketní šetření mezi obyvateli v jednotlivých lokalitách Prahy 5.

„Prioritou bylo, abychom do tvorby strategického dokumentu zapojili co nejvíce obyvatele Prahy 5. Začali jsme anketou, a i přes ztížené podmínky v souvislosti s pandemickými omezeními, jsme připravili několik konferencí s veřejností on-line a v posledních týdnech i řadu osobních setkání. Zapracovali jsme mnoho podnětů občanů a těší mě, že strategický dokument vznikl ve spolupráci všech politických subjektů v zastupitelstvu,“ říká starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková s tím, že dokument tak získal „trvanlivost“ a bude dobře využitelný i pro příští politické reprezentace.


Motto strategického dokumentu, které vybrali hlasováním obyvatelé Prahy 5 – Moderní vizitka metropole – se výrazně promítne i do samotného fungování úřadu směrem k veřejnosti. Už teď dochází v rámci změn organizačního řádu k zeštíhlení a zefektivnění chodu radnice.

„Moderní radnice znamená profesionální služby špičkových úředníků a také přátelskou formu digitalizace služeb. Začali jsme Portálem občana, který se bude rozrůstat a zdokonalovat. Spustili jsme pilotní verzi geoportálu a v rámci vzdělávání zvyšujeme kvalifikaci zaměstnanců,“ vysvětluje tajemnice ÚMČ Kateřina Černá.

Praha 5 ušetří na provozu úřadu téměř 80 milionů korun

Po schválení strategického dokumentu zastupitelstvem se připravuje komise pro strategické řízení, která bude kontrolovat naplňování jednotlivých úkolů a projektů. Jen Akční plán na období 2021 až 2024 obsahuje 105 konkrétních opatření.   

V Kestřanech stojí dvě tvrze, Horní tvrz je staršího založení

Prazskenovinky.cz informoval Denis Kubajura za ÚMČ Praha 5.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch)