Svátek má: Blanka

Komentáře

Martin Kupka

poslanec PSP ČR (ODS)

Zkracujeme dlouhá stavební řízení v České republice

Česká republika se poslední roky propadala v žebříčku rychlosti stavebního řízení. Od roku 2011 se průměrná délka stavebního řízení více než zdvojnásobila.

„To musíme změnit! K digitální technické mapě připojujeme další důležité kroky – vznik portálu stavebníka, úložiště projektové dokumentace i jednotlivých postupů na cestě ke stavebnímu povolení. Otevíráme tak cestu k zásadnímu zkrácení a zjednodušení stavebního řízení,“ říká poslanec za ODS Martin Kupka.

Přijatý pozměňovací návrh zavádí portál stavebníka, datové úložiště rozhodnutí, kolaudací, vyjádření dotčených orgánů, dále datové úložiště projektové dokumentace a národní geoportál územního plánování. Pozměňovací návrh vznikal ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a zástupci odborných skupin.

„Digitalizace přivede české stavebnictví do 21. století. Již nebudete muset běhat se stohy dokumentů v mašličkách, ušetříte za tisk, a navíc vše proběhne daleko rychleji, protože jednotlivé dotčené orgány budou mezi sebou i se stavitelem komunikovat digitálně. Čerpali jsme k tomuto kroku inspiraci ze zahraničí – z Finska i Spojených států amerických,“ dodává Kupka.

„Je to opravdu revoluční krok. Vznikal navíc v těsné spolupráci se zástupci ministerstev, katastrálního úřadu, krajů i měst a navíc se do přípravy zapojily odborné organizace i privátní sektor. Výsledek znamená zjednodušení celého procesu pro stavebníky, projektanty i samotné úředníky,“ dodává prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, který se na návrhu elektronizace stavebního řízení významně podílel.