Svátek má: Václav

Komentáře

Miloslava Vostrá

Poslankyně PSP ČR za KSČM

Zelená nafta – rychlý způsob podpory českých zemědělců

Problematika takzvané zelené nafty patří k jakýmsi evergreenům Poslanecké sněmovny.


Jedná se o to, že jako finanční podpora se našim zemědělcům vrací část jimi placené spotřební daně ze skutečně spotřebované motorové nafty. Nárok vzniká pouze těm, kteří aktivně provozují zemědělskou prvovýrobu. Tento způsob podpory se u nás uplatňuje již zhruba patnáct let.

Zrušení původní výše vracené části (tzv. vratky) zaplacené spotřební daně u nafty - do roku 2012 činila 60 % u motorové nafty a 85 % u tzv. směsné nafty - prosadila Nečasova vládní koalice na podzim roku 2012. Z důvodu protestů podnikatelských subjektů sdružených v Agrární komoře ČR v květnu 2012 byl původní vládní záměr úplně zrušit vratky zelené nafty od roku 2013 modifikován tak, že se sice tato vratka zruší „až“ od roku 2014, v roce 2013 ale bude platit překlenovací období, kdy bude vratka snížena na hodnotu 40 % u motorové nafty a 57 % u tzv. směsné nafty, tedy z motorové nafty s biopříměsí. Tento záměr Nečasovy vlády byl také realizován. Tedy aktuálně vratka pro české zemědělce není.

Současná vláda se rozhodla obnovit znovuzavedení zelené nafty a předložila do parlamentu příslušný návrh, který parametry nároku na vrácení spotřební daně u tzv. zelené nafty navrací na úroveň minulého roku.

Je jistě pravda, že je to typ podpory, která představuje celou řadu negativ. Na druhé straně je to podpora rychlá a okamžitá. Pokud by naši zemědělci o tuto podporu přišli, ocitnou se v horším konkurenčním postavení vůči zahraničním kolegům.

Nelze také nevidět, že kromě toho naši zemědělci neměli a nemají možnost čerpat např. příspěvky na úhradu sociálního a zdravotního pojištění, které využívají farmáři v Polsku a Německu, daňové paušály pro zemědělce jako v Polsku a podobně. Naši zemědělci také nejsou podporováni stejnou měrou jako zemědělci v okolních zemích formou národních doplňkových plateb k eurodotacím. Zrušení této podpory pro zemědělskou výrobu by znamenalo zvýšení jejích ročních nákladů o cca 2 %, a že dnes, tedy po zrušení zelené nafty, čeští zemědělci platí zhruba o 10,- Kč za litr motorové nafty více než v sousedním Rakousku.

Domnívám se, že když ne zelená nafta, tak potom je potřebný nějaký jiný kompenzační mechanismus. Ale nejde pouze o onu mezinárodní konkurenceschopnost našeho zemědělství. Měli bychom vidět i to, že bez zelené nafty hrozí riziko nedostatečné péče o půdu, která není přímo určena k hospodářským účelům, protože náklady na ošetření této půdy jsou fakticky pro zemědělce ztrátou. A také to, že zelená nafta je palivo osvobozené od spotřební daně, která se u pohonných hmot vybírá na opravy silnic. Zemědělci ale jezdí hlavně po polích, takže také proto se jim část spotřební daně vrací.

Tedy ti, kteří jsou proti tzv. zelené naftě, ať již vědomě či nevědomě jednají proti zájmům našich zemědělců. Ale nejenom to, jsou také proti našim národním zájmům, protože mezinárodní konkurenceschopnost českého zemědělství je jedním ze základních předpokladů pro obnovení potřebné míry soběstačnosti v produkci základních druhů zemědělské produkce. A to je záležitost nesmírně důležitá i z hlediska například bezpečnostních rizik dnešního světa.

KSČM považuje návrat k systému tzv. zelené nafty za nejschůdnější cestu podpory českého zemědělství. Jistě, není to způsob ideální, ale je rychlý a efektivní. Proto jsme jej také v Poslanecké sněmovně podpořili.

Miloslava Vostrá