Svátek má: Jindřich

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Za pět minut dvanáct – připomínkové řízení k důležitému zákonu

Před nedávnem jsem na tomto místě okomentoval a s otevřenou náručí přivítal vládou schválený záměr Ministerstva obrany zpracovat zákon, který by vytvořil podmínky pro zvyšování sportovně branných dovedností našich občanů,...

... přispěl k posílení jejich mravních vlastností a etických zásad, které by následně mohli využívat k obraně státu. A dnes znovu s povděkem kvituji, že Ministerstvo obrany se zhostilo svého úkolu ve velmi krátkém termínu.  

Návrh věcného záměru zákona o připravenosti občanů k obraně státu detailně rozpracovává záměr Ministerstva obrany vytvořit mezi občanem České republiky a Českou republikou kvalitativně nový, partnerský vztah umožňující využívat individuálních schopností, znalostí a dovedností fyzických osob ke zvyšování odolnosti státu a současně umožnit na základě dobrovolnosti a mimo výkon branné povinnosti přípravu občanů na řešení životních situací v nestandardních situacích, posilovat jejich sociální odpovědnost, úctu k sobě i druhým, stejně jako zvyšovat jejich fyzickou kondici a mravní hodnotu.

Každý, koho tento zákon zajímá, se s ním může seznámit na webových stránkách Úřadu vlády a tam také nejpozději do 11. srpna tohoto roku uplatnit své připomínky.

Jsem rád, že v dnešní době nezpochybnitelný veřejný zájem na zvýšení branné připravenosti našich občanů dostává konkrétní obrysy a věřím, že se k uvedenému návrhu věcného záměru zákona o připravenosti občanů k obraně státu shromáždí co nejvíce smysluplných připomínek, aby zákon mohl následně úspěšně projít celým legislativním procesem. Zároveň doufám, že není už „pět minut po dvanácté“, ale teprve „za pět minut dvanáct“!

Zdeněk Ertl