Svátek má: Soňa

Komentáře

Všude dobře, třeba v Anglii, ale doma nejlépe. No aby ne!

To si asi řekli čeští Romové když zjistili, že pro ně ve Velké Británii pšenka již nepokvete a rozhodli se k návratů domů, do Česka a to hned z několika důvodů.

Jednak, Británie díky Brexitu už není členem EU, což se jistě promítlo i do života Čechů, žijících a pracujících ve Velké Británii. To by se snad dalo ještě nějak vyřešit, ale nečekaný výskyt koronaviru byl tím rozhodujícím momentem k návratu do České republiky. O této skutečnosti referoval na PL i generálmajor Blaško (SPD) se smutným konstatováním, že se čeští Romové v Británii necítí bezpeční, obávají se tamější exploze epidemie koronaviru, také prý nemají důvěru v britské zdravotnictví a dokonce prý také zaznělo, že „doma se cítí bezpečněji“. Tak se rozpomněli na české kořeny, práskli anglickými dveřmi  a vracejí se do Česka.
    
Podle generála Blaška to má být cca 250 romských osob, jiný zdroj uvádí až 2000 Romů převážně z Ostravska. Moravskoslezský kraj se rozhodl pro ně zajistit „dočasné“ ubytování   v hotelích na náklady MSK, neboť „nešťastní“ navrátilci nemají  kde bydlet, jsou „prý“ bez finančních prostředků což znamená, že pobyt, sociální dávky a veškeré zdravotní pomůcky jim budou přiděleny státem grátis! Po překročení českém  hranice však musí povinně do 14 denní karantény! Ale kam, když  v Česku nemají žádné možnosti vlastního ubytování a být např. v karanténě mezi zdravými příbuznými, je asi nereálné. Takže se o ně zase bude muset postarat stát, i kdyby nechtěl, protože pokud by tak neučinil, vracející se Romové by mohli eventuálně¨nakazit zdravé občany. A potom, nechat své  spoluobčan v bryndě, ale notááák!
   
Také proto citlivá duše pana generála soucitně poznamenává, že bychom k nim měli být i nadále vstřícní a s vysoce výkonnými neziskovými organizacemi, ale také spolu s asi 30 romskými neziskovými organizacemi (jak jinak než také placených státem) bychom jim  měli pomoci   zpět začleňovat mezi českou majoritu. Své úvahy zakončil konstatováním, že tito navrátilci budou také díky svým vrozeným hygienickým návykům přínosem v boji proti koronaviru.    
     


Podle nevyžádaného emailu, který se mi dostal do pošty, si navrátilci předem stanovili podmínky, které by měli být nastaveny při jejich návratu do Česka:
  1. na hranicích test na koronavirus
  2. do doby zjištění výsledku testu důstojné ubytování – hotel (to není legrace, ale fakt)
  3. pro zdravé rodiny volné ubytovací kapacity
  4. pro pozitivně testované účinná kontrola a monitoring všech v karanténě v místě dočasného ubytování (tedy v hotelu. 
Za tímto účelem se proto prý sešla Asociace romských podnikatelů z Ostravy se zástupci krizového štábu MSK.  Spolu s představiteli Asociace romských podnikatelů a spolků ČR a Hnutí romských studentů jednali se zástupci krizového štábu MSK – konkrétně s ředitelkou KHS Pavlou Svrčinovou, náměstkem hejtmana Jakubem Unuckou a ředitelem krajské policie Tomášem Kuželem. Předmětem jejich jednání byla minimalizace problémů a hrozeb šíření nákazy koronavirem při repatriaci romských  občanů ČR vracejících se z Velké Británie, dále  o distribuci ochranných a dezinfekčních prostředků vracejícím se Romům, včetně zajištění dalších rizikových lokalit těmito prostředky. Dále se prý na jednání řešily otázky, související  s jejich příchodem a pobytem.

V této souvislosti prezident ostravské Asociace romských podnikatelů a spolků ČR Vladimír Leško konstatoval,  že vracející se rodiny nemají finanční prostředky k tomu, aby řádně dodržovali karanténu, nemají ochranné roušky, rukavice ani dezinfekce. Vyřízení relevantních sociálních dávek není tak rychlé, aby eliminovalo tento problém,“ konstatoval pan prezident Leško. Kromě toho byla projednávána tato navrhovaná opatření :
  • Provést všem osobám vracejícím se ze zahraničí PCR test na hraničním přechodu a po dobu do získání výsledků (nejméně 48 hodin) jim poskytnout důstojné místo k pobytu (např. hotel), kde budou současně dodržovat karanténní režim (což už nebude 48 hodin , ale v lepším případě „jen“ 14 dnů) a bude jim poskytnut balíček potravin ( balíček?spíše několik pořádných balíků), aby nemusely místo pobytu opouštět. Tímto identifikujeme přenašeče, kteří by případně mohli šířit nákazu, která by nesla daleko větší náklady ještě před  stykem s komunitou (velmi dobře promyšlené, není-liž pravda?)..
  • Poskytnout volné ubytovací kapacity pro ty rodiny, které v místě nemají prokazatelně nájemní nebo vlastnický vztah k žádnému obytnému prostoru a nemají tedy ani možnost dodržovat karanténu z důvodů absence obytných prostor, tím zamezit případnému styku   s tuzemskou (rozumí se majoritní) komunitou a porušování karantény. (Ovšem co bude dále, kde budou bydlet, když nemají svoje ubytovací prostory a údajně ani peníze na nájemné? Je třeba na tuto otázku  odpovídat?))
  • V případě pozitivního výsledku testu apelujeme, aby zástupci Policie ČR, městské policie, popřípadě asistenti prevence kriminality ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí byli nasazeni k účinné kontrole a monitoringu všech testovaných osob v povinné karanténě.
    
Prezident ARSP ČR pan Leško rovněž podotýká, že  v nejbližších dnech budou opět jednat se zástupci krizového štábu a to ve věci řešení životních situací osob/rodin (čímž se rozumí řešení co bude s nimi dál) a také distribuci (bezplatných) ochranných a dezinfekčních prostředků do rizikových lokalit. V současné době se jedná o zdraví a životy dětí, rodin, blízkých, to znamená občanů České republiky. Je nutné vytvořit a implementovat náležitá opatření, abychom minimalizovali rizika šíření koronaviru. „Narodili jsme se v tomto kraji a budeme bojovat proti rizikům, která mohou ohrozit obyvatele našeho kraje,“ dodává pan Leško.
    

Zde se nabízí otázka, nakolik je toto „vlastenecké“ konstatování věrohodné, neboť není pochyb, že když Romové odcházeli houfně do Velké Británie za lepším životem, resp lepšími podmínkami, rozhodně jim neleželo na srdci, že se přece narodili v České republice,   přesněji v Severomoravském kraji a že by vůbec někdy bojovali za to, aby předešli nějakým problémům. Ale toto konstatování nijak nepřekvapuje, je totiž známo, bez urážky, že Rom, dříve Cikán, řekne pravdu, jen když se splete. Takže proklamace pana prezidenta Leška je třeba brát s notnou rezervou, protože nebýt této prekérní situace (brexit a koronavirus), Romové by o ostravský kraj slovem, ani myslí nezavadili.
   
Je vážná obava, že navracející se Romové s námi zase vyj*bou! Zase budou natahovat ruce, škemrat, žádat, atd., a stát, jako vždy se zase nechá „ukecat“ a vyjde jim vstříc!  Že to bude na úkor nás občanů, už nikoho nezajímá, nejsme přece „nelidé“ že? Takže relevantní, otázka závěrem a sice zda je za těchto mimořádných okolností vhodné říct:
 
„ Naši „milí“ (bývalí) spoluobčané, vítejte (zase) doma“?

Jiří  Baťa


Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny?

Ano
transparent.gif transparent.gif
53%
Ne
transparent.gif transparent.gif
14%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
33%