Svátek má: Jindřich

Komentáře

Miloslava Vostrá

Poslankyně PSP ČR za KSČM

Voda strategickou surovinou

Vládní koalice začíná soutěžit mezi sebou o přízeň občanů. Logické. Blíží se krajské a senátní volby.

Často si tak přečteme spoustu na cti utrhačných článků a polopravd, bez možnosti najít na stránkách mnohých, vládními představiteli vlastněných, médií skutečnou podstatu věci. Volební boj o preference bují bez jakýchkoliv zábran. Pomalu a jistě mizí etika a nastoluje se heslo „vše je povoleno“.

V současné době máme nový problém, zdražení poplatků za odběr podzemní vody. Spotřeba v domácnostech patří u nás k jedněm z nejnižších v Evropě. Občané již nemají jak více s vodou šetřit. Obrovské ztráty však můžeme najít v průmyslu a zemědělství. Jsou používány zastaralé a neudržované vodovodní systémy a takto dopadají i závlahové systémy. Ministerstvo životního prostředí, jež tuto úpravu ceny podzemní vody připravilo, argumentuje apelem na vodárenské společnosti, které by podle ministerstva měly spotřebovávat spíše povrchovou vodu nežli podzemní. Podzemní vody v České republice díky posledním horkým létům ubývají.

Dalším aspektem pro podzemní vodu jsou zimní měsíce, kdy téměř chybí sníh a zásoby vod se tak obnovují velmi málo. Řešení problémů sucha by však nemělo znamenat za každou cenu skokové zvyšování cen vody. V konečné fázi se toto může objevit i na zdražení vody pro domácnosti, neboť žádný z občanů nedokáže ve své podstatě ovlivnit, zda ji vodárny získávají z povrchových či podzemních zdrojů. Pokud se zvýší poplatky, které za odběr podzemních vod platí vodárenské společnosti, je logické, že dojde ke zdražení vody i pro občany a koncová cena tedy opět naroste. Zdražení vody se však promítne nejen do domácností, ale i do konečné ceny různých produktů. Nikdo totiž nedovede zaručit, jaká bude její konečná cena. Již dnes zaplatí občan v průměru za rok za odběr vody 1 500 Kč.

Z vody se tak nutně stane strategická surovina, kterou budeme muset obhospodařovat tak, abychom jí měli dost jak v krajině, tak pro spotřebu podniků a domácností. Je rozhodně dobré investovat do projektů na zadržení vody v krajině či na obnovu závlahových systémů, které v mnoha místech naší země byly zcela zničeny. Zdražením vody by však neměli být rozhodně zatíženi občané.

Miloslava Vostrá