Svátek má: Eliška

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.


I když se v prehistorických dobách nejednalo o sport v dnešním slova smyslu, byl pohyb spolu s tělesnou kondicí nesporným předpokladem přežití. Později, kdy už můžeme lépe dokumentovat historii, vznikaly první sportovní disciplíny nejprve jako součást a doplněk vojenské přípravy, jako zábava a zdravotní prevence začal být sport vnímán až následně. O spojení sportu s vojenstvím svědčí např. sporty, které byly součástí antických olympijských her: pětiboj, běh, hod diskem, skok daleký se závažím, zápas, box, pankration (kombinace zápasu a boxu), či běh těžkooděnců. Ve středověku pak rytířské turnaje, šerm, neboli boj sečnými a bodnými zbraněmi, střelba z různých zbraní atd. Známý je i fakt, že jednou z pohnutek barona Coubertina k založení novodobých olympijských her byla skutečnost, že v Anglii se sportovalo výrazně více než ve Francii, a ostrované byli proto mnohem lépe připraveni na případný válečný konflikt.

Sport se tedy v průběhu časů vyvíjel a měnil v závislosti na potřebách a zájmech lidí. Vždy ale šlo o společenské aktivity, které umožňovaly lidem udržovat a zvyšovat fyzickou kondici a spojovat se s ostatními. Hromadná cvičení, u nás např Sokolské slety a spartakiády, kladla navíc důraz na spolupráci a disciplínu. Na přelomu 19. a 20. století pak vznikla řada sportů, které pokládáme za moderní i dnes, jako např. ragby, fotbal, tenis, basketbal, házená atd.

Pro vývoj sportu je také charakteristický vliv společensky podmíněných segregací, např. podle pohlaví či rasové příslušnosti. V dnešní době je sport ve velké většině inkluzivní a provozovat ho mohou společně různé skupiny lidí. (Sice nevím, zda se dočkám okamžiku, kdy v moderní gymnastice začnou soutěžit i muži, ale při pohledu na ženy v oktagonech MMA, je to možné.)

Vývoj sportu také souvisí s technologickými inovacemi, které umožňují stále dokonaleji měřit a analyzovat výkony sportovců. Tyto inovace mají nejen vliv na trénink a vývoj sportu, ale také na způsob, jakým jsou sporty sledovány a prezentovány divákům.

S měnícími se lidskými potřebami a preferencemi se mění i sporty. Do nedávné doby šlo ve sportovním světě především o fyzické výkony, v poslední době vznikají nová sportovní odvětví, která jsou založena na digitální gramotnosti, překonávání virtuálních protivníků apod. Jasným příkladem je dramaticky rychlý rozvoj e-sportů, které už mají početné publikum a díky své popularitě jsou zařazeny mezi ukázkové sporty při LOH 2024 v Paříži. K historicky neměnícím se atributům sportu stále patří soutěžení, fyzická i psychická kondice, zdokonalování specifických schopností, propojování lidí a vytváření komunit. A ať se to někomu líbí, nebo ne, sport i dnes zůstává podstatným prvkem vojenské přípravy.

Ať už jsme zastánci cyklického, lineárního či spirálového vnímání času, dosavadní historická zkušenost nám říká, že války z vývoje lidské společnosti zatím nezmizely, proto by bylo hříšně nezodpovědné se na ně nepřipravovat. Je ale také pravdou, že v průběhu posledních desetiletí propadla velká část české společnosti jakési iluzi, že války už se nás nikdy týkat nebudou. Zvláště s přihlédnutím k dnešní mezinárodní politické situaci je to velmi podivné. I proto dnes sportující lidé už většinou nevnímají, že se vlastním aktivním sportováním zároveň připravují na řešení složitých krizových situací, potažmo na jednu z nejhorších – na válku. Ale je to tak.
 
A když si dnes na jednu pomyslnou misku společenských vah položíme aktivní sportování a spontánní pohyb lidí a na druhou pasivní konzumaci sportovních klání na stadionech, nebo ještě spíše před obrazovkami, je bohužel jisté, a dokládá to mnoho průzkumů z posledních desetiletí, že výrazně „těžší“ bude, miska s pasivními zážitky. Za zamyšlení stojí, fakt, že ještě nedávno tomu bylo naopak. Na otázku „proč?“ nechť odpovídají sociologové, politici, ale také každý z nás ve svém nitru.

Není možné si v této souvislosti nevzpomenout na výrok římského satirika Juvenála „panem et circenses“ (chléb a hry), kterým výstižně charakterizoval „hodnoty“, za které byl římský lid ochotný se zaprodat, což sice pomalu, ale jistě vedlo k úpadku a zániku jedné věhlasné a svého času nejmocnější říše. Nechytejte mě za slovo, vím, že plnohodnotná analogie dneška s dobou prvních století našeho letopočtu není možná, a to právě proto, že se společnost od té doby významně změnila a rozvinula.  Ale na druhé straně si přiznejme, že některé podobnosti bychom jistě našli.

Takže, summa summarum, sport bude i nadále nositelem důležitých hodnot a stát by si měl stálou interakci mezi vývojem společnosti a sportu uvědomovat a s respektem k tomuto faktu směřovat finanční podporu nejen tradičním, ale také i novým a rozvíjejícím se moderním sportovním odvětvím. S mírnou nadsázkou se dá totiž konstatovat, že čím více sportujících občanů, tím silnější a odolnější stát.   

Zdeněk Ertl

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Zdeněk Ertl 

20. září 2023
Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.

Opustíš-li mne….

Opustíš-li mne….

Zdeněk Ertl 

2. září 2023
Ozbrojený konflikt na Ukrajině trvá již více než půl druhého roku. A v této souvislosti se naši občané začali výrazně obávat, že by se válka mohla vyskytnout i na našem území.

Jak zvládneme blackout?

Jak zvládneme blackout?

Zdeněk Ertl 

29. srpna 2023
Naše moderní a technologicky vyspělá společnost je logicky závislá na stálých dodávkách elektrické energie.

Branná výchova – ano, nebo ne?

Branná výchova – ano, nebo ne?

Zdeněk Ertl 

9. srpna 2023
My zkušenější si asi ještě vzpomeneme na školní předmět branná výchova.

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Zdeněk Ertl 

4. srpna 2023
V dnešní bezpečnostně nepříjemně rozbouřené době, kdy se výrazně zvyšují obavy lidí z různých rizik včetně válečného konfliktu na našem území, je problematika připravenosti dětí na složité životní situace více než aktuální.

Pakliže jste volili Petra Pavla za prezidenta, učinili byste tak dnes znovu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
29%
Ne
transparent.gif transparent.gif
43%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
28%