Svátek má: Zlata

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Sport, pohyb…. a stát

Odpovědi na dvě otázky, které Vám z exkluzivního průzkumu předkládám dnes, vyjadřují názory občanů na míru, zaměření a efektivitu státní podpory sportu a pohybu.


Při pohledu na první graf musím s potěšením konstatovat, že názory respondentů mě příjemně překvapily svojí racionalitou. Každý z Vás si ale zajímavé odpovědi samozřejmě vyhodnotí sám, proseje je sítem svých zkušeností a postojů, možná se nad nimi i zamyslí, aby nakonec konstatoval, zda mu rozložení odpovědí konvenuje, či nikoli.

V oblasti podpory sportu by měl stát přednostně podporovat:
 
 

Já si jen dovolím každou z uvedených možností velmi stručně glosovat.
  • Není velkým překvapením, že téměř polovina lidí preferuje, aby stát podporoval všechny sporty bez rozdílu. Určitě totiž platí, že každý sport může (při jeho uvážlivém a vhodném provozování) přispět k harmonickému rozvoji člověka. Tento názor dává všem zájemcům o sport svobodu v rozhodování a volbě sportovního odvětví.
  • Třetina občanů by preferovala sporty, které vedou ke zvyšování fyzické kondice. Tento výsledek je jistě v souladu s velmi rozšířeným povědomím, že kdo sportuje, je automaticky dobře fyzicky připraven. Zároveň můžeme za tímto názorem možná vnímat i nepatrné podcenění těch sportovních disciplín, které fyzickou kondici nerozvíjejí prvoplánově, ale bez potřebné specifické kondice není možné je úspěšně provozovat (sportovní střelba, šachy, snooker apod.).  
  • Občané vnímají sport racionálně a nedělají zásadní rozdíly mezi olympijskými a neolympijskými sporty. Z ušlechtilých myšlenek olympismu pramenící olympijské hnutí je jistě důležitým fenoménem, ale při pohledu na graf se musíme ptát, zda není také přeceňované a jestli jeho společenské postavení není do velké míry virtuálním dílem sofistikovaných, účelově a ekonomicky motivovaných mediálních aktivit. Původní, nádherné a vznešené olympijské myšlenky jsou dnes totiž v mnoha případech jen nablýskaným obalem bez obsahu a extrémní vyhrocenost důležitosti úspěchu na olympijských hrách často vede k nesportovnímu chování i podvodům.  • Fotbal a hokej jsou všeobecně prezentovány jako naše hlavní a národní sporty, vidíme ale, že jejich preference v očích občanů není zrovna závratná. Lidé nesouhlasí s tím, aby stát podporoval fotbal a hokej více než jiné sporty. Odpovídá tomu také současná realita státní podpory?
  • Procento lidí, kteří by chtěli podporovat jen sporty přinášející zábavu, je tak malé, v podstatě na úrovni statistické odchylky, proto není třeba ho příliš komentovat. Jen mě napadá otázka, kolik existuje sportovních odvětví, která nepřinášejí těm, kteří je provozují, zábavu…?
  • Každý dvanáctý dospělý se domnívá, že podpora sportu není záležitostí a povinností státu. Mohlo by se zdát, že sport je již dostatečně uznávanou a respektovanou součástí zdravého životního stylu, přesto ale vidíme, že někteří respondenti si nepřejí, aby stát sport podporoval. Jejich počet není sice veliký, ale na druhou stranu ani zanedbatelný. Je-li ale za touto skupinou (7,8 %) občanů jejich názor, že každý si může sportovat individuálně a podle libosti, pak nemůžeme příliš protestovat.

Dělá stát dostatečné kroky k tomu, aby přivedl k pohybu a zvyšování fyzické kondice i děti, u kterých není aktivní pohyb součástí jejich života?
 

Je jasné, že formování děti tak, aby se pohyb stal samozřejmou součástí jejich života je především záležitostí a odpovědností rodičů, ale i stát by měl mít v tomto procesu stálou, pevnou a odpovědnou roli. Vidíme ale, že podle více než tří čtvrtin respondentů stát svoji úlohu neplní a měl by se ve snaze o větší zastoupení pohybu v populaci více angažovat. Faktem je, že investice do pohybu se státu rozhodně vyplatí.

Průzkumu společnosti SANEP na téma Bezpečnostní situace v ČR se aktivně účastnilo 3235 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.

Zdeněk Ertl

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.

Opustíš-li mne….

Opustíš-li mne….

Zdeněk Ertl 

2. září 2023
Ozbrojený konflikt na Ukrajině trvá již více než půl druhého roku. A v této souvislosti se naši občané začali výrazně obávat, že by se válka mohla vyskytnout i na našem území.

Jak zvládneme blackout?

Jak zvládneme blackout?

Zdeněk Ertl 

29. srpna 2023
Naše moderní a technologicky vyspělá společnost je logicky závislá na stálých dodávkách elektrické energie.

Branná výchova – ano, nebo ne?

Branná výchova – ano, nebo ne?

Zdeněk Ertl 

9. srpna 2023
My zkušenější si asi ještě vzpomeneme na školní předmět branná výchova.

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Zdeněk Ertl 

4. srpna 2023
V dnešní bezpečnostně nepříjemně rozbouřené době, kdy se výrazně zvyšují obavy lidí z různých rizik včetně válečného konfliktu na našem území, je problematika připravenosti dětí na složité životní situace více než aktuální.

Jsme schopni a ochotni se zapojit do řešení krizových bezpečnostních situací?

Jsme schopni a ochotni se zapojit do řešení krizových bezpečnostních situací?

Zdeněk Ertl 

26. července 2023
Průzkumy agentury Sanep, s jejichž výsledky vás postupně seznamuji, jasně ukázaly, že v poslední době se zvyšují obavy obyvatel z bezpečnostních rizik.

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
11%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
10%