Svátek má: Eliška

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Seďte méně, více se pohybujte

Jak v České republice, tak i v dalších vyspělých státech se významně snižuje u dospělých i u dětí a mládeže čas strávený během dne fyzickým pohybem.

V „Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) pro oblast fyzických aktivit člověka“ jsou shrnuty  výhody fyzické aktivity a rizika sedavého způsobu života.

WHO konstatuje, že pravidelná fyzická aktivita, jako je chůze, jízda na kole, sportování nebo aktivní odpočinek, má významný přínos pro zdraví a že jakákoli fyzická aktivita je lepší než žádná.

Nedostatek fyzické aktivity je naopak jedním z hlavních rizikových faktorů úmrtnosti na nepřenosná chronická onemocnění a lidé, kteří nejsou dostatečně aktivní, mají o 20 – 30 % vyšší riziko úmrtí ve srovnání s lidmi, kteří dostatečně aktivní jsou.

 

WHO dále uvádí, že pravidelná fyzická aktivita může:
 • zlepšit svalovou a kardiorespirační kondici;
 • zlepšit kosterní a funkční zdraví;
 • snížit riziko vysokého krevního tlaku, ischemické choroby srdeční, mrtvice, cukrovky, různých typů rakoviny (včetně rakoviny prsu a tlustého střeva), a deprese;
 • snížit riziko pádů stejně jako zlomenin kyčle nebo obratlů;
 • pomáhat udržovat zdravou tělesnou hmotnost.

U dětí a dospívajících zlepšuje fyzická aktivita:
 • fyzickou kondici (kardiorespirační a svalová kondice);
 • kardiometabolické zdraví (krevní tlak, dyslipidémie, glukózová a inzulínová rezistence);
 • zdraví kostí;
 • kognitivní výsledky (akademická výkonnost, výkonná funkce);
 • duševní zdraví (snižuje příznaky deprese);
 • snížení nadváhy.

U dospělé a starší populace vyšší úroveň fyzické aktivity:
 • snižuje riziko úmrtnosti ze všech příčin;
 • snižuje riziko úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění;
 • snižuje výskyt vysokého krevního tlaku;
 • snižuje výskyt místně specifické rakoviny (močového měchýře, prsu, tlustého střeva, dělohy, adenokarcinom jícnu, žaludku a ledvin);
 • snižuje výskyt cukrovky 2. typu;
 • zabraňuje pádům;
 • zlepšuje mentální zdraví (redukuje příznaky úzkosti a deprese);
 • zlepšuje kognitivní zdraví;
 • zlepšuje kvalitu spánku;
 • snižuje míru nadváhy.

Přiměřená fyzická aktivita má blahodárné účinky i pro těhotné ženy a ženy po porodu, jelikož snižuje rizika:
 • preeklampsie;
 • těhotenského vysokého krevního tlaku;
 • těhotenské cukrovky (snížení rizika až 30 %);
 • nadměrného přibývání váhy v těhotenství;
 • porodních komplikací;
 • poporodních depresí;
 • novorozeneckých komplikací.

Není pochyb o tom, že naše životy se stávají více sedavými, zejména kvůli používání motorizované dopravy a rostoucímu používání obrazovek pro práci, vzdělání i rekreaci. Důkazy, které má WHO k dispozici, ukazují, že vyšší míra sedavého chování je spojena s následujícími špatnými zdravotními následky:

u dětí a dospívajících:
 • rostoucí nadváha (přírůstky hmotnosti);
 • horší kardiometabolické zdraví, kondice, behaviorální chování/prosociální chování;
 • zkrácená doba a kvalita spánku.

u dospělých:
 • úmrtnost ze všech příčin, úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění;
 • výskyt kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a cukrovky 2. typu.

Zdeněk Ertl

(Použitý zdroj: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical activity fact sheet. WHO | World Health Organization [online]. 2021, 12 October 2021 [cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-HPR-RUN-2021.2)Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Zdeněk Ertl 

20. září 2023
Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.

Opustíš-li mne….

Opustíš-li mne….

Zdeněk Ertl 

2. září 2023
Ozbrojený konflikt na Ukrajině trvá již více než půl druhého roku. A v této souvislosti se naši občané začali výrazně obávat, že by se válka mohla vyskytnout i na našem území.

Jak zvládneme blackout?

Jak zvládneme blackout?

Zdeněk Ertl 

29. srpna 2023
Naše moderní a technologicky vyspělá společnost je logicky závislá na stálých dodávkách elektrické energie.

Branná výchova – ano, nebo ne?

Branná výchova – ano, nebo ne?

Zdeněk Ertl 

9. srpna 2023
My zkušenější si asi ještě vzpomeneme na školní předmět branná výchova.

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Zdeněk Ertl 

4. srpna 2023
V dnešní bezpečnostně nepříjemně rozbouřené době, kdy se výrazně zvyšují obavy lidí z různých rizik včetně válečného konfliktu na našem území, je problematika připravenosti dětí na složité životní situace více než aktuální.

Pakliže jste volili Petra Pavla za prezidenta, učinili byste tak dnes znovu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
30%
Ne
transparent.gif transparent.gif
43%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
27%