Svátek má: Ondřej

Komentáře

Problematická „tibetská“ solidarita Otrokovic, aneb vyvěste fangle...!

Nemám zásadně nic proti individuálnímu názoru nebo pohledu na jistou situaci. Ctím právo na názor v duchu slavného F. M. Arouta, alias Voltairého.


Ale otázkou je, zda jedinec, nebo několik jedinců, byť volených funkcionářů města, mají právo své názory prezentovat jako názor města, potažmo občanů, v tomto případě občanů města Otrokovic. Podle slov tiskové mluvčí města Otrokovic Romany Stehlíkové, se město Otrokovice i letos připojí do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet. „Dne 10. března 2019 vyvěšením tibetské vlajky na budovu městského úřadu, si takto „připomeneme“ 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, říká mluvčí města Otrokovic. Za pozornost však stojí sdělení, že si „připomeneme“.... a zde není od věci se ptát, kdo je těmi, co si „připomenou“ ono 60. výročí povstání Tibeťanů? Je to nějaké spontánní „připomínání“ všech občanů města Otrokovic, nebo to je záležitost vedení města, v jehož čele stojí starosta Mgr. Jaroslav Budek, dnes hájící barvy ANO, do nedávna však ještě člen ČSSD? Nakolik si vedení města osobuje právo, rozhodovat a mluvit za občany bez jejich vědomí? Nebo je si pan starosta jistý, že když ne všichni, tak určitě většina občanů města Otrokovic je stejného názoru či smýšlení o povstání v Tibetu a potřebě „připomínání“, jako pan starosta, který (zřejmě) tuto akci každoročně iniciuje?

Nerad bych dělal dojem, že jsem rasista či xenofob, když nesouhlasím s aktivitami představitelů města Otrokovic. Jen bych chtěl jak panu starostovi, tak vedení města, případně Zastupitelstvu položit otázku, zda je jim známo, kolik Tibeťanů vůbec ví, kde je Česká republika, ergo město Otrokovice? Pokud snad zcela náhodně má cca 100 Tibeťanů povědomí o tom, kde je ČR, zda jsou rovněž přesvědčeni, že také znají něco z naší historie, třeba té nejstrašnější, z německé okupace z II. světové války, kdy  v lágrech a koncentračních táborech byly zavražděni miliony českých občanů, Židů, Cikánů a pod? To jenom pro případ, že i oni, v některém z jejich městeček nebo horských vísek, by si také mohli eventuálně „připomínat“ naši okupaci Německem v době II. světové války! Jsou přesvědčeni, že o tom Tibeťané něco ví?  Já jsem přesvědčen, že ani náhodou!

Otázka také je, nakolik občanům města Otrokovic něco říká a má pro ně nějaký hodnotový význam „60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu?“ A také, kolik asi občanů Otrokovic se reálně, tj. „živě“ zajímá o Tibet jako takový, když už jej představitelé města po dobu 16 let tak solidárně prezentují v „připomínání“ si jejich, tedy tibetských, pro občany města Otrokovic, nepochybně tak vele důležitých interních událostí? Pokud se nemýlím, pak první tibetská „fangle“ byla vyvěšena v roce 2003, za starostování MVDr. Mišáka. Tenkrát to byl ohromný boom, neboť tehdejší prezident Václav Havel se sešel s tibetským duchovním dalajlámou,  z čehož v ČR vyplynula naprosto bezprecedentní a nelogická loajalita s Tibetem, vyvolaná samotným V. Havlem a s neskonale hlubokým předklonem převzatá tehdejší celou politickou reprezentací. Nu a protože tradice je tradice, tak se této „solidární“ tradice drží i pan starosta Mgr. Budek a jeho „melody boys“!

Pro úplnost či dokonalost zmíněného solidárního „připomínání“, jako hudební doprovod bych doporučil známou píseň Jiřího Suchého „Vyvěste fangle...“ (https://www.youtube.com/watch?v=gz5RryU9rgI)

PS: Tento můj názor neplatí pouze pro město Otrokovice, ale všechna ostatní města, která se  podobnou falešnou solidaritou rovněž léta tradičně a bezdůvodně zabývají.                 

 Jiří Baťa

Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
17%
Ne
transparent.gif transparent.gif
7%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
76%