Svátek má: Igor

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Přísaha

Hippokratova přísaha je tradičně připisována Hippokratovi nebo některému z jeho žáků.

Nelze vyloučit ale, že její kořeny jsou i v učení Pythagorejců. Přísahy skládané lékaři v současnosti se od původní liší v rámci jednotlivých zemí, či dokonce i mezi jednotlivými lékařskými školami. Bývá například vypuštěno odvolávání se na bohy, slib o vyučování lékařství pouze mužům a také části, které lékaři zakazují vyvolat potrat a provádět eutanázii.

Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asklépia a Hygieiu a Panakeiu a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat… Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění skromně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak.

V únoru tohoto roku byl v rámci jednoho z nejprestižnějších a nejnavštěvovanějších filmových festivalů ve světě, Berlínského mezinárodního filmového festivalu, Berlinale, neveřejně představen ruský film Přísaha. Film, který okamžitě po představení v Berlíně vzbudil zájem v USA, Austrálii, Velké Británii, Francii a samozřejmě i v Izraeli, byl oceněn na ruském festivalu Člověk poznávající svět jako nejlepší umělecký celovečerní film. Festival Člověk poznávající svět je věnován aktuální tématice ve světě: upevnění etnické a národnostní jednoty. V ruských kinech je film nabízen veřejnosti od 20.  listopadu t.r. Světová premiéra filmu je plánována 25. února 2021.

Film vypráví příběh o válce, světoznámém lékaři – psychiatru a výjimečné lásce trvající několik desetiletí. Režisérem filmu je Roman Nestrenko, poetický, vítězný scénář v soutěži Kinofondu napsala Tatjana Mirošnik a producentem je Elena Kalinina. Hudbu složil Ruslan Sabirov, kameru vedl výborně Gennadij Nemych a hlavní role hrdinů obsadili Alexandr Bragarnik, Anna Vartanjan a Kristýna Stefanovič.

Příběh má své kořeny v reálných událostech a pravděpodobně poprvé umožňuje veřejnosti seznámit se s hrdinským a profesionálním konáním v životě Simferopolského lékaře, psychiatra a humanisty Nauma Isidoroviče Balabána (1889 – 1942). Historie života tohoto velkého humanisty se vztahuje na období 1910 – 1942, ve kterém dosáhl nadčasových úspěchů v profesionálním, osobním a společenském významu. Jako lékař, který obhájil disertaci v Německu a vědec se věnoval mj. vlivu zemětřesení a hladu na psychiku člověka. S některými fenomény toho páru způsobující bolest pozorovateli jsem se osobně seznámil v Arménii po hrůzostrašném zemětřesení v prosinci 1988 (v 11:41 místního času) s epicentrem nedaleko města Spitak. V rámci projektu Světové banky jsem měl možnost mj. setkávat se se změnami v myšlení a chování dětí před- a školního věku. Proto si mohu představit, co čeká naše děti a vnoučata ve spojení s následky covid-19, digitalizace společnosti a neporozumění rozdílu obsahu pojmů - slovo a číslo. O obsahu dalších pojmů, nemluvě.

Naum Isidorovič Balabán vypracoval zcela nové přístupy léčení encefalitidy (souhrnného označení zánětlivých onemocnění mozku většinou infekční povahy), alkoholismu a progresivní paralýzy. Několik vědeckých prací věnoval schizofrenii. I když se v podstatě neléčí, měl úspěch v remisi do 30 let. Remise představuje návrat k původnímu fungování pacienta před vypuknutím nemoci a jedná se vlastně o dosažení bezpříznakového období nehledě na předpoklad, že nemoc je stále přítomna. Balabánova metoda léčení inzulínovou terapií je i dnes a nejenom v ČR více než aktuální.Velký význam pracovní a art – terapií v léčbě duševních onemocnění se stal podnětem vybudovat na teritoriu nemocnice - již v předválečné době zvané Balabanka například rozárium k podpoře rozvoje tvůrčích a kreativních schopností člověka. Díky jeho vědecké kompetenci a kreativitě nepopiratelně přispěl k pozastavení a kontrole epidemie cholery 20 let. Když přišel pracovat do Simferopolu (Alexandrovo) začátkem 20 let měl k dispozici dva domky a 50 nemocných, kteří museli spát na podlaze. Během několika let transformoval tento potenciál do města – nemocnice s vlastním jezerem, parky, produkcí potravin a laboratořemi. Začátkem 40 let se v nemocnici léčilo již cca 3 tisíce pacientů a dosahoval 80 procentního úspěchu v léčbě (v době, kdy nebylo mnoho léků). V nemocnici pracovalo cca 1 tisíc lékařů a zdravotního personálu a potravinová produkce nemocnice zabezpečovala i velké okolí. Kvalitu osobnosti N. I. Balabána potvrdila okupace Simferopolu německými vojsky. Balabán odmítl odejít, evakuovat pacienty, které němečtí vojáci vraždili a zachraňoval lidské životy, mj. s pomocí falešných lékařských propouštěcích zpráv.

V době masových vražd pacientů německými vojsky byl společně se svou manželkou (Elizabetou Nelidovou) v březnu 1942 zatčen a za doposud nevyjasněných okolností zemřel. Naum Isidorovič byl již ve své době světoznámým lékařem. Není proto divu, že s pomocí historických důkazů, kterými se zabývá historik Boris Berlín se nemocnice názývá Krymská republiková klinická psychiatrická nemocnice č.1. N. I. Balabána. Se jménem Balabán jsou proto a budou i v budoucnosti spojeny bezpočetné legendy. Uvedu jako příklad tři.
  1. Jméno a pověst umožnilo osvobodit manželku ze zajetí NKVD. To lze považovat za zázrak té doby. Protože se takové ponížení moci nezapomíná a archivy jsou trpělivé, již během války a po jejím konci bylo vynaloženo mnoho úsilí na to, aby veřejnost věděla co nejméně o svém hrdinovi.
  2. Schopnost s pomocí několika vět hypnotizovat člověka nebo ho přivést do transu umožnila Balabánovi zcela změnit postoj k životu a zachránit život ženy trpící ostrou psychózou. Jedním z jejích projevů byla nekontrolovatelná mysl na sebevraždu. Stačilo několik hodin intenzivní péče a žena se octla v jiném světě a žila dále bez akutní pomoci. Připomínám, že podle slov režiséra, začátek a konec filmu představuje realizovaný sen založený na studiu dokumentů a faktů podle slov režiséra.
  3. Během posledního dne natáčení přišel k režisérovi komparsista a sděluje, že před třemi dny mu umřela babička, která mu celý život vyprávěla o práci u Balabána. To přivedlo komparsistu a mnoho dalších ve věku (příbuzných a vyléčených) v doprovodu mladších přihlásit se k natáčení tohoto životopisného filmu (v angličtině biopic). Ten představuje pro tvůrce jeden z nejsložitějších filmových žánrů, proto obsahuje i unikátní scény a obsahuje důležité téma a v některých kulturách i tabu: smrt.
Ve filmu Přísaha, rusky Клятва - vystupují kromě hlavních hrdinů, lékař, který spolupracoval s Balabánem celý život, starý pán, kterého vyléčil z alkoholismu a dokonce i Nikolaj Josifovič Eljaš (1916 – 1990), světoznámý divadelní a baletní pedagog Ruské akademie divadelního umění, založené jako hudební škola 22. října 1878.    

Přísaha – představuje formu kompenzace deficitu znalostí pomocí znalosti historie, lekci v etice a morálce (pro politiky, vědce, podnikatele a ostatní občany) a v neposlední řadě i připomínku významu přísahy a následků jejího porušení zrádci a kolaboranty, kterých je i dnes a všude více než dost. V kontextu současného dění ve světě přísaha obsahuje i varování před následky ve spojení s covid-19, a jak se vyjadřuje bývalý prezident Klaus – covidismem. Budu mít upřímnou radost, kdyby se Ruské středisko vědy a kultury (RSVK) a velvyslanectví Izraele v Praze mohly dohodnout na spolupráci a organizaci představení tohoto filmu jako léku pro nemocnou společnost potřebující se urychleně vrátit k srdci, soucitu a pravdě. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Genocida na pokračování

Genocida na pokračování

Jan Campbell 

4. září 2023
Mnozí čtenáři si vzpomenou na příspěvky z minulosti, ve kterých jsem popisoval situaci na Kavkaze a Arménii, kde jsem v devadesátých letech minulého století mj. vedl jeden z projektů Světové banky.

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jan Campbell 

18. srpna 2023
V dávném mládí jsem s přáteli rád zpíval písničku - Ze známých důvodů. Byla to doba radosti po setkání s Karlem Hálou, předtím s Ray Charles, doba naděje zamilovat se po uši a zapomenout na všechno, kromě čisté lásky.

Мír a 77, a ničeho nelituji

Мír a 77, a ničeho nelituji

Jan Campbell 

15. srpna 2023
V neděli, během jednoho z mnoha zamyšlení nad ilustracemi a řazením 16 článků na téma Mír, napsaných autory s Německa, Rakouska, Ruska, Kazachstánu a Česka, které...

Nápověda nepoučitelným

Nápověda nepoučitelným

Jan Campbell 

3. srpna 2023
V posledním příspěvku – Nepřilévám benzin do ohně, ale… jsem naznačil několik důvodů, proč bychom se měli věnovat jiným realitám a pravdám, než těm, které jsou nám nabízeny politicky korektními médii.

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Jan Campbell 

31. července 2023
Po dotazích čtenářů reaguji na příspěvek (29.7) profesora medicíny a kardiologa Josefa Veselky (1965) - Diagnóza: Proč stojí za to znovu se vyjadřovat k válce na Ukrajině.

Střípky z Piavy

Střípky z Piavy

Jan Campbell 

15. července 2023
Nebudu vysvětlovat, co se skrývá pod názvem Piava, proč do dnes pokračují setkání zkušených, ale v době žvanění nepotřebných profesionálů, kteří se znají od Piavy, jak říkával nebožtík, Miroslav Polreich,...

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
66%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
17%