Svátek má: Zlata

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Připravujete se na válku?

Vzhledem k aktuálně probíhajícím bojům na Ukrajině, ale i v kontextu s celkovou bezpečnostní situací vnímám zařazení níže uvedených otázek do exkluzivního průzkumu na téma Bezpečnost v ČR jako logické.
Víte, kde je Vašemu bydlišti nejbližší protiletecký kryt?
 


Tušil jsem, že většina lidí nebude vědět, kam by se měli v případě ohrožení schovat, uvedených 90 % je sice víc, než jsem čekal, ale ani tak se příliš nedivím. Z existujících cca šesti tisíc krytů je použitelná necelá třetina, která by poskytla útočiště maximálně jednomu milionu lidí. Ano, po rozpadu evropských socialistických států východního bloku v konci minulého století propadlo mnoho z nás tendenčně utopické představě, že válečným konfliktům je definitivně odzvoněno, proto se kryty rušily či nechávaly zpustnout. Také se prý za dobu od jejich vzniku radikálně změnil charakter válčení, a to hlavně „díky“ inteligentním zbraňovým systémům. Jsem sice jen poučený laik, ale při pohledu na současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou se mi zdá, že by lidi docela uvítali, kdyby se měli před letadlovými nálety či raketovým odstřelováním kam ukrýt. Problematické je i nerovnoměrné rozložení krytů po území ČR. Zatímco v Praze je více než polovina existujících krytů (největší kapacitu mají metro a Strahovský tunel, v těchto dvou objektech by se mohlo ukrýt cca 350 tisíc lidí), jinde je situace diametrálně odlišná, např. ve Středočeském kraji by se mohla do existujících krytů schovat jen necelá tři procenta jeho obyvatel.

Je důležité, aby lidi znali, kde jsou jejich bydlišti nejbližší kryty, aby věděli, jak se v případě bombardování zachovat, když nemají k dispozici kryt? Měli by si tyto informace obstarat sami, nebo by je měl kvalifikovaně poučit stát, který existuje mimo jiné i proto, aby se o bezpečnost svých občanů staral? Ať už si odpovíte jakkoli, rozmlouvat vám to nebudu…
 
Máte doma zásoby jídla a nápojů na:

 

V názoru, jak velké zásoby jídla bychom měli mít doma, se odborníci různí. Já sám jsem slyšel jednoho z nich, který radil, aby domácí zásoby pokryly nejméně měsíc našich potřeb, ale také jsem četl rozhovor s dalším a ten říkal, že postačí 3 dny. Prostě babo raď, stát se v tomto směru žádných doporučení zatím nedopouští, takže je to na každém z nás.


Z grafu vidíme, že lidé volí převážně kompromisní cestu, nejvíce tvoří zásoby na jeden týden. Domnívám se ale, že tvorba domácích zásob není primárně motivována nějakým bezpečnostním ohrožením, ale zcela jinými praktickými důvody, které souvisí s životními postoji a zvyky, nakupovacími schématy, finančními možnostmi apod. Tak co, půjdete dnes nakoupit zásoby?
 
V případě válečného konfliktu na území ČR byste:


 
 
Musím přiznat, že jsem nečekal tak velké procento spoluobčanů, kteří by se mnou zůstali doma. Sice bude určitě rozdíl mezi dnešní teoretickou odpovědí v klidu obývacího pokoje a případným praktickým rozhodnutím v okamžiku ohrožení vlastní existence či bezpečnosti nejbližších, ale i tak mě to potěšilo.

Závěrem jen tak na okraj, všimli jste si, že v poslední složité době opět získávají na vážnosti hodnoty jako národ, vlast apod.? Všechny extrémy jsou špatné – leží-li na jedné misce vah násilný globalismus, kosmopolitismus, superstát s Velkým bratrem…. a na druhé některé z forem nacionalismu, komunismus, nacismus, šovinismus… je to těžké vážení, které neulehčí ani fakt, že na obou miskách vah je pro dobro člověka přítomna cenzura k ochránění lidí před nesprávnými názory. A já bych byl rád, aby bylo stále možné demokraticky vybrat jinou cestu, na které byste potkávali lásku k bližnímu, národní hrdost, úctu k národním tradicím, kultuře a sportu, kladný vztah k domovu, respekt k vůli většiny, svobodu slova a pluralitu vlastních názorů, které nikoho neohrožují.

Průzkumu společnosti SANEP na téma Bezpečnostní situace v ČR se aktivně účastnilo 3235 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.

Zdeněk Ertl
 

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.

Opustíš-li mne….

Opustíš-li mne….

Zdeněk Ertl 

2. září 2023
Ozbrojený konflikt na Ukrajině trvá již více než půl druhého roku. A v této souvislosti se naši občané začali výrazně obávat, že by se válka mohla vyskytnout i na našem území.

Jak zvládneme blackout?

Jak zvládneme blackout?

Zdeněk Ertl 

29. srpna 2023
Naše moderní a technologicky vyspělá společnost je logicky závislá na stálých dodávkách elektrické energie.

Branná výchova – ano, nebo ne?

Branná výchova – ano, nebo ne?

Zdeněk Ertl 

9. srpna 2023
My zkušenější si asi ještě vzpomeneme na školní předmět branná výchova.

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Zdeněk Ertl 

4. srpna 2023
V dnešní bezpečnostně nepříjemně rozbouřené době, kdy se výrazně zvyšují obavy lidí z různých rizik včetně válečného konfliktu na našem území, je problematika připravenosti dětí na složité životní situace více než aktuální.

Jsme schopni a ochotni se zapojit do řešení krizových bezpečnostních situací?

Jsme schopni a ochotni se zapojit do řešení krizových bezpečnostních situací?

Zdeněk Ertl 

26. července 2023
Průzkumy agentury Sanep, s jejichž výsledky vás postupně seznamuji, jasně ukázaly, že v poslední době se zvyšují obavy obyvatel z bezpečnostních rizik.

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
80%
Ne
transparent.gif transparent.gif
10%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
10%