Svátek má: Igor

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Předzpěváci (4)

Není tajemstvím, že každá ztráta nutí člověka k hledání náhrady. Platí to o člověku, autoritách, vůdcích i hodnotách společnosti.

V kontextu ztrát a hledání náhrady se dnes nabízí pro méně vědoucí jako na zavolání Rada inkluzivního kapitalismu s Vatikánem (The Council for Inclusive Capitalism with The Vatican). Motto Rady, která představuje historicky zcela nové partnerství Zla a Dobra zní jednoduše, přesvědčivě a nadějně pro zbídačelé: Uděláme svět spravedlivým, inkluzivním a udržitelným. Nebudu se zamýšlet nad pokrytectvím a množstvím hesel, mýtů a proklamací, se kterými jsem se musel během téměř 75 let života setkat, vypořádat a vysvětlovat. Cílem zmínky o Radě inkluzivního kapitalismu s Vatikánem je nabídnout čtenáři možnost provést vlastní rešerši a hodnocení faktů a na jejich základě se pokusit tvořit vlastní představu o životě, o nově tvořící se společnosti a doporučení mladší generaci jak žít nebo přežít, bude li jí to mocí dopřáno a z Vrchu dáno v době povolební.

Radu inkluzivního kapitalismu s Vatikánem vede skupina skutečných globalistů s obrovskou mocí. Ročně se setkává s papežem Františkem. Zda jsou setkání dobrovolná, méně dobrovolná či dokonce vynucená, nevím. Vím však z důvěryhodných pramenů, že na programu setkání jsou vždy opravdu vážná témata týkající se života a chodu světa. 28 organizací plní 231 na sebe vzatých povinností ve163 státech světa. Organizace spravují aktiva ve výši cca 10,5 trilionů USD při kapitalizaci ve výši 2,2 trilionů USD a zaměstnávají cca 200 milionů slouhů ve 163 státech světa. Připomínám, že jeden trilion je 1 s 18 nulami! A nabízím srovnání s daty ve druhé části příspěvku, ve kterém se jedná o druhém partnerství.

Znající matematiku, symboliku nebo numerologii potvrdí, že číslo 28 je šestiúhelníkové druhé dokonalé číslo (po 6 a před následujícím 496), velmi náročné, mj. i na trpělivost. Význam čísla 231 napoví český zákon č. 231/2001, nařízení EK (EU) č. 231/2012 nebo rozhodnutí EK ze dne 1. února - 2008/231/ES. Podporovatelé a voliči Pirátů by si měli objednat lekci v symbolice u předsedy Pirátů a zeptat se ho, jak zapadá jím obdivovaná symbolika do politiky a záměrů jím vedené strany a kdo je jejím loutkovodičem. Co mám na mysli? Odpověď nabízí fotografie z návštěvy páru pirátů v Barceloně v září 2018. Tam se v té době konala výstava nazvaná v češtině: ČERNÉ SVĚTLO: Tajné tradice v umění od padesátých let. Pan Ivan a paní Lydie se společně nechali vyfotografovat u systému třech kruhů, které symbolizují zotročení v póze zcela neodpovídající projevům v PS ČR a lidské ambici na funkci premiéra státu s občany, bytostmi ještě z velké části vzdělanými.

Ochranu Rady inkluzivního kapitalismu s Vatikánem tvoří 28 osobností, z nichž ani jedna není politikem nebo prezidentem státu. Členové ochrany, strážci, pocházejí z respektovaných domů. K nim patří Bank of America,  Inclusive Capital Partners, Rockefeller Foundation, Mastercard, Johnson & Johnson apod. Kdo chce, nebo potřebuje vědět více, může se seznámit se seznamem strážců na webové stránce Bank of America. Té banky, která umožnila převádět mj. kradené peníze z Ruska do USA a zřejmě s nimi i obchodovala. Taková činnost se v SRN trestá a nazývá se Hehlerei, v češtině podílnictví. Kariéristé se mohou dokonce pokusit podat žádost na práci stevarda nebo jeho slouhy. Kdo má rozum, pochopí rychle, jakou roli hrají naše politické elity a prezidenti, když nemají ani jedno místo, ani pozorovatele v Radě inkluzivního kapitalismu s Vatikánem. 

Kdo má rozum a něco málo ví o funkci systémů ve světě, pochopí rychle, jaké strategické rozhodnutí realizovala ČLR nedávným založením Regionálního všeobecného hospodářského partnerství 15 států Asijsko – Tichooceánského regionu. Více než 2 miliardy obyvatel regionu tvoří kombinovaný HDP ve výši cca 26 trilionů USD. O následcích rozhodnutí 15 států pro euroatlantickou civilizaci nebudu psát. Opakuji i dnes, že EU v novém partnerství nemá ani roli pozorovatele. Pro úplnost a pro hodnocení šancí na úspěch jednoho ze dvou v příspěvku uvedených nových partnerství se krátce zmiňuji o hospodářském trpaslíkovi a současně obru, co se týče strategického myšlení, přírodních a vodních zdrojů a náročnosti spojené s pochopením a porozuměním jeho existence a duše: Ruské federace.RF svojí abstinencí v uvedených partnerstvích se opět dostala do středu dění nových bloků. Současně indikuje unikátní strategii s reálnou šancí získat čas pro rozhodnutí s kým, kdy a jak spolupracovat. Být ve středu znamená, být středem zájmu, Západu a Východu. Znamená to i být potenciálním bojištěm mezi bloky o obrovské přírodní zdroje, pitnou vodu a mozky jinak myslící než ty naše evropské. Ty cení civilizační a další hodnoty jinak než my v Evropě. Unikátní strategie je založena na pozorování procesů v západním a východním seskupení, možnosti získat čas pro existenčně důležitá rozhodnutí s pomocí odstrašující vojenské síly, odvahy a lásky k vlasti obyčejných občanů a chladné hlavy v Kremlu. Ta myslí strategicky v zájmu Ruska, civilizace (eurasijské a mnoho národnostní), kterou tvoří a jejích hodnot.

Rada inkluzivního kapitalismu s Vatikánem vybízí západní společnosti krásnými slovy a formulacemi k vytvoření aliance transatlantických potenciálů: rovnost možností, spravedlivé dělení výsledků společné práce a podobně. Rada ví, jak hrst mincí udělá bídu snesitelnou. Na tomto místě připomínám, že kapitalismu je zřejmě vlastní charakter chameleona (obecného). Toto samotářské zvíře s diurnální (denní) aktivitou loví hmyz pomocí vystřelovacího jazyka, který mu umožňuje bleskově chytit kořist i ve značné vzdálenosti. Natažený jazyk chameleona je obvykle delší než zbytek jeho těla a na konci je mírně rozšířený a lepkavý.


Nelze také nevšimnout si, že Rada a chameleon zaměnily mantru o lidských právech (formulovanou elitami) a o demokracii mantrou o spravedlnosti. Její obrovský deficit na celém světě vede k pocitu marnosti a konání ze zoufalství a rozkolu. Kdo přesvědčivě slibuje nezvýšení deficitu nebo dokonce jeho vyrovnání obyčejně vědomě klame dav a vydělává na zneužití víry a naděje v lepší časy zbídačelého člověka. Již nebožtík dramatik, esejista a držitel Nobelovy ceny irského původu Bernard Shaw (1856 – 1950) popsal to, co potvrzuje současný vývoj IT, UI a podobných technologií: Lhářův trest nespočívá v tom, že mu nikdo nevěří, ale v tom, že sám není schopen někomu věřit. Shaw nazýval demokracii vzdušným balónkem, který nám visí nad hlavou a poutá naši pozornost, abychom se nedívali, co se děje dole na zemi a jak se leze do cizích kapes. A tvrdil, že voják je anachronismus, kterého se musíme co nejdříve zbavit. Uvedená fakta o nových partnerstvích a obsah citátů představují varování pro Východ, Západ a mezi nimi nacházejícím se Ruskem a eurasijskou civilizací.

Slovo Spravedlnost bylo vybráno jako symbol a část motta nového počátku. Podobá se totiž tvrzení Bible a obsahu tvrzení - Na počátku bylo Slovo. Slovo představuje srozumitelný, všem přístupný obraz vystihující smysl vztahu mezi Bohem a jeho stvořením. Slovo sice mluví, sděluje význam a smysl, může vyjadřovat lásku i starost, ale působí na dálku. I když se napíše, vytiskne nebo pošle na druhý konec světa, je to pořád totéž slovo. Ale láska potřebuje blízkost, dotek, soucit, empatii. Proto se Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi. V přibližujících se Vánocích budeme moci slavit. Měli bychom slavit o to více, čím více bude narůstat počet omezení v době povánoční na delší dobu.

Nedává smysl ptát se, v jakém jazyce Hospodin mluvil, ke komu mluvil nebo kdo ho mohl slyšet. V příspěvku zmínění předzpěváci zneužívají symbol a význam Dobra, Spravedlnosti a Pokory v životě člověka tvořícího hodnoty. Zmínění předzpěváci zpívají falešně, proto nelze věřit jejich slovům. Lépe ani jednomu. Poslední slovo v životě planety nebudou mít předzpěváci translidské společnosti především tehdy, když my sami bez pomoci si uvědomíme, že Číslice, symbol kapitálu a kapitalismu, rozděluje a Slovo se stává tělem přebývajícím mezi námi. V náboženství to bylo evangelium sv. Jana a žádná číslice. K Vánocům Vám čtenáři přeji, ať se Vaše oči pořád smějí. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Genocida na pokračování

Genocida na pokračování

Jan Campbell 

4. září 2023
Mnozí čtenáři si vzpomenou na příspěvky z minulosti, ve kterých jsem popisoval situaci na Kavkaze a Arménii, kde jsem v devadesátých letech minulého století mj. vedl jeden z projektů Světové banky.

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jan Campbell 

18. srpna 2023
V dávném mládí jsem s přáteli rád zpíval písničku - Ze známých důvodů. Byla to doba radosti po setkání s Karlem Hálou, předtím s Ray Charles, doba naděje zamilovat se po uši a zapomenout na všechno, kromě čisté lásky.

Мír a 77, a ničeho nelituji

Мír a 77, a ničeho nelituji

Jan Campbell 

15. srpna 2023
V neděli, během jednoho z mnoha zamyšlení nad ilustracemi a řazením 16 článků na téma Mír, napsaných autory s Německa, Rakouska, Ruska, Kazachstánu a Česka, které...

Nápověda nepoučitelným

Nápověda nepoučitelným

Jan Campbell 

3. srpna 2023
V posledním příspěvku – Nepřilévám benzin do ohně, ale… jsem naznačil několik důvodů, proč bychom se měli věnovat jiným realitám a pravdám, než těm, které jsou nám nabízeny politicky korektními médii.

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Jan Campbell 

31. července 2023
Po dotazích čtenářů reaguji na příspěvek (29.7) profesora medicíny a kardiologa Josefa Veselky (1965) - Diagnóza: Proč stojí za to znovu se vyjadřovat k válce na Ukrajině.

Střípky z Piavy

Střípky z Piavy

Jan Campbell 

15. července 2023
Nebudu vysvětlovat, co se skrývá pod názvem Piava, proč do dnes pokračují setkání zkušených, ale v době žvanění nepotřebných profesionálů, kteří se znají od Piavy, jak říkával nebožtík, Miroslav Polreich,...

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
66%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
17%