Svátek má: Stanislava

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Předvelikonoční střípky

Letošní předvelikonoční doba indikuje, že oslavy Velikonoc nebudou neseny v duchu vysvobození z otroctví kapitalismu, zmrtvýchvstání hospodářství, veliké noci, jara a plodnosti.

Naopak. Squatter covid-19, jeho mutace a nepoučitelnost občanů z historie vyjevily obraz představitelné budoucnosti, jehož hlavním tématem je válka, strach a změna sebeuvědomění.

Prezident Macron mluví o novém typu světové války ve spojení s vakcínami. Přitom zapomíná, že jsou to členové EK a slouhové USA, kteří zneužívají šíření viru k zakrytí chyb z politických, hospodářských a finančních rozhodnutí posledních tří dekád. Prakticky ruší právo občana na svobodný přístup k lékařské pomoci a péči nekompetentní politickou a distribuční strategií vakcín. V neposlední řadě politizací a zpochybňováním vědecké a etické úrovně ruských a čínských vědců a nabídek ke spolupráci.

Macron si neuvědomuje, že i ve válce mají červený kříž, červený půlměsíc a podobné organizace svoji roli. Neuvědomuje si tři hlavní kořeny vzniku zmíněných organizací a jejich existence: 1) Henri Dunant (1828–1910), pomáhal a ošetřoval raněné v bitvě u Solferina (1859) bez ohledu na barvu uniforem v duchu svého přesvědčení, že všichni lidé jsou si bratry. Po návratu z války do rodné Ženevy napsal a 8. listopadu 1862 vydal útlou knížku v rozsahu 62 stran - Vzpomínka na Solferino. 2) Nikolaj Ivanovič Pirogov (1810–1881), jeden ze zakladatelů chirurgie a první chirurg na světě používal éter jako anestetikum v roce 1847 při operaci v polních podmínkách i v Krymské válce (1853-1856). 3) Florence Nightingalová (1820–1910), anglická ošetřovatelka šlechtického původu, autorka odborné literatury a průkopnice srovnávací lékařské statistiky, pracovala ve vojenské nemocnici v Scutari (Istanbul) až do konce konfliktu 1856 a byla obdivována za neochvějný soucit, a proto získala přezdívky Lady of the Lamp a Anděl Krymu.

Bývalý americký velvyslanec v Moskvě (2012–2014) Michael Anthony McFaul (1963) a architekt politiky tzv. Ruského resetu během prezidenství Obamy si nedávno dovolil navrhnout Rusku vrátit Krym a vrátit se k hranicím roku 1783. Pozapomněl připomenout pro srovnání velikost Ruska 17. a 18. století a území USA k roku 1783. To nebylo větší než 30% současné velikosti. Texas, Florida, Louisiana, Kalifornie, Oregon a Aljaška, nebyly součástí USA.

Zato prezident Biden verbálním potvrzením, že prezident Putin je vrah, připomenul světu svoji minulost a ukázal na čtyři věci: 1) Ovládá historii pirátství, včetně její moderní definice: únosy, loupeže, vraždy, nezákonné zabavování věcí nebo lodí, včetně sabotáže a potopení. 2) Hlavním cílem zahraniční politiky USA nebude přímá vojenská konfrontace s Ruskem, ale komplexní snaha co nejdříve fyzicky odstranit od moci prezidenta Putina s pomocí ruské páté kolony. 3) EU připomněl její funkci v systému kognitivního kapitalismu v boji USA proti RF a ČLR. 4) Českým politikům dovolil připomenout si, koho USA podporují a včas zamyslet se nad osudem české kotliny, zvítězí-li na podzim ve volbách Česká pirátská strana. V doplnění připomínám, že to byl prezident Biden, který svého času v osobním rozhovoru označil prezidenta Miloševiče za čertova válečného zločince. Miloševič zřejmě nepochopil, že v pojetí pirátů to znamená vynesení rozsudku smrti. Jak víme, rozsudek byl vykonán za zdmi Haagského tribunálu.Označení prezidenta Putina vrahem není náhoda. Je to krok od realizace amerického snu, cíle a dlouhé řady neviditelných a viditelných kroků popsaných v mediích, které je nutné hodnotit v kontextu vraždy Saddáma Husajna a Muammara Kaddáfí. Prezident Putin zcela jistě ví o vynesení rozsudku smrti nad ním, který již před lety vyslovili loutkovodiči prezidenta Bidena. Ví také, že vláda USA ani ve snu nepřemýšlí o kompromisu nebo partnerské dohodě s RF pod vedením prezidenta Putina a s ČLR pod vedením prezidenta Si. Prozápadní prezident Putin v poslední naději na mírové soužití se Západem a v rámci historického pojetí Eurasie (od Lisabonu do Vladivostoku) hodil do tváře rukavici liberálnímu globalismu v on-line projevu v rámci letošního Davoského fóra. Od Bidenova zveřejnění části telefonního rozhovoru s prezidentem Putinem a následném potvrzení, že je vrah, žijeme ve zcela nové realitě.

Nová realita urychluje proces změn ve světě, ve vztahu USA-EU s RF a ČLR a bilaterálním vztahu RF – ČLR. K roku 2024 první etapa změn ve světě bude ukončena. Do té doby na Západě bude vládnout v myslích tradiční černá barva pirátů a pirátství, internetové moře s ostrovy moderních digitálních koncentráků a svoboda slova pouze na témata, která budou povolena neviditelnou mocí. Horkou válku mezi USA a RF s pravděpodobností hraničící s jistotou nezažijeme. Atomová parita bude držet loutkovodiče prezidenta Bidena na uzdě. Nezažijeme ani novou inscenaci více než sto let trvající Velké hry Ruského a Britského impéria, protože impéria již neexistují. Studená válka s tragickým rozpadem SSSR a následky pro život obyčejných Rusů se také nebude opakovat, protože Bušové a Gorbačovové jsou mimo hru. Co nás však čeká a s pravděpodobností hraničící s jistotou nemine je tentokrát totální vítězství jedné strany nad druhou, bez pardonu a se všemi trpkými následky pro poraženou stranu.

Z historie víme, že v horkých válkách na bojišti Rusko bývalo vítězem. V jiných formách válek tomu tak nebylo. Urážka hlavy jaderné mocnosti, národních symbolů ve sportu a kultuře, protiprávní sankce v kontextu uvedeného a faktické vyhlášení ne studené, ani horké války znamenají, že v boji se bude jednat o existenci státu, ruského národa, včetně slovanského. Z hlediska loutkovodičů prezidenta Bidena, jeho osobní historie a událostí posledních třiceti let se mi jeví tvrzení, že prezident Putin je vrah, zcela logické a odpovídající západnímu myšlení o nadřazenosti západní civilizace a současně i vysvětlením pro nedávné zavedení pojmu mentální války do politické diskuze.

V interview žurnálu Arsenál Vlasti poradce ministra obrany RF Andrej Ilnickij zmínil důvod, proč k informační a hybridní válce Západu proti RF byla přidána mentální válka.

Podle vyjádření poradce, Západ se snaží vyhnout přímé konfrontaci s Ruskem. To proto, že v případě použití ruských zbraní včetně atomových a úrovně morálky vojsk přímý konflikt s Ruskem způsobí Západu neakceptovatelné a dlouhodobé škody. Proto se realizují metody mentální války. Nebudu je dnes popisovat. Připomínám pouze, že umožňují zvýšit efektivitu informační války a změnu sebeuvědomění (self-awareness). Jakákoli změna schopnosti sebepozorování (introspekce) a uvědomění si sebe sama jako individua odděleného od ostatních lidí a od prostředí, vede k nenávratné změně mentální a civilizační základny společnosti protivníka. Jedná se o sofistikovanou, dlouhodobě působící a efektivní metodu,

Podtrhuji – nenávratně a doplňuji, že následky změny sebeuvědomění se pro obyčejné lidi zviditelňují nejdříve za jednu generaci. Pro méně vědoucí připomínám, že již od roku 1956 je k dispozici represivním orgánům osmi bodová Bidermanova tabulka donucování a od roku 1981 Teorie sebeuvědomění psychologů C. S. Carvera a M. F. Scheiera. Text nazvali Attention and self-regulation: A control-theory approach to human behavior.

Koncept sebeuvědomění souvisí s teorií deindividuace, tj. důsledku sníženého sebeuvědomění. Sebeuvědomění se testuje pomocí tzv. zrcadlového testu. Zmiňuji se o této kategorii války, protože již probíhá celá desetiletí pod vedením srdce kognitivního kapitalismu proti občanům spojenců i nepřátel, kteří propadli konzumu, zábavě a zradili tradiční s přírodou spojené hodnoty. Jedná se o tragédii civilizace  s nedozírnými následky v případě, že se trojice mocností, USA, RF a ČLR v poslední minutě nedohodnou na partnerské spolupráci a soužití. Je proto nutné bojovat za udržení naděje na lepší budoucnost, ale připravovat se na horší. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%