Svátek má: Hugo

Komentáře

Otevřený dopis M. Němcové

Paní poslankyně Němcová, chápu, že zřejmě nerada čtete Vám odeslané emaily, resp. články na netu, které se Vás týkají a ani Vás nezajímá, co si o Vás většina občanů myslí.

Jste asi přesvědčena, že lidé, kteří Vám přišli „vyseknout“ uznání a předat několik pugétů za Váš hrdinný „úprk“ z inaugurace prezidenta Vám zřejmě stačí k tomu, abyste nabyla přesvědčení, že za Vámi stojí celé Česko. Mýlíte se paní Němcová, mýlíte se strašně a velice, ale nehodlám Vás z Vašeho omylu vyvádět. Jednak nemám zájem a také protože si myslím, že jste dost stará na to, abyste mohla posoudit společenskou realitu. Pokud ne, je to Vaše chyba, ale to už je Váš problém.

Jste, pokud jde o politiku, velmi popudlivá ješitná, licoměrná a navíc, což je z toho všeho nejhorší, jste naivní a hloupá ženská. Abyste to lépe pochopila, připomenu Vám Vaše poslední proti řečená slova, vyslovená  na tiskové konferenci kde jste prohlásila, že Zeman se svým postojem k údajnému výskytu otravného plynu Novičok na území ČR dopustil velezrady. Tím jste měla na mysli skutečnost, že pochybujete, zda může Zeman úkolovat Bezpečnostní informační službu (BIS) bez souhlasu vlády. K tomu jste navíc sebevědomě prohlásila, že jste přesvědčená, že prezident se té velezrady dopustil a že těmito slovy nahrává Rusku, nikoli jistotě ČR a uvažujete o podání žaloby na prezidenta Zemana z podezření o spáchání trestného velezrady. K tomu si dovolím poznamenat,  že jeho rozhodnutí je naprosto správné, neboť je existence bojového plynu A 234, dnes prezentovaný jako Novičok na území ČSSR, resp. ČSFR  je prokazatelně potvrzen. Mj. Jiné, abych zchladil vaši rozpálenou hlavu, Ruská federace vydala jasné prohlášení, že Česko v žádném případě nepodezírá z jakékoli účasti na případu Skripal! Stačí?

O podání ústavní žaloby na prezidenta pro velezradu mluví, jak poznamenáváte,  také lidé ze STANu, který jim delší dobu padá na hlavu. K tomu jste jedním dechem poznamenala,  že však nevíte , zda bude případná žaloba relevantní, neboť prý v politické rovině máte jasno (to Vy máte vždy, stejně jako T. Mayová), v trestně-právní se však obáváte, že podstata věci nebude taková, aby mohlo být řízení zahájeno. No to je gól do vlastní branky, paní Němcová, nemyslíte? Chcete podat trestní oznámení o kterém nejste přesvědčena, že by mohlo být uznáno jako relevantní. A víte, že máte v tomto případě zcela ojedinělou pravdu? Pokud nevíte proč, tak odpověď je prostá: prezident se totiž  žádné vlastizrady nedopustil. Asi s tím nebudete souhlasit, ale Vy a Vaši kolegové jste už tak zaslepeni nenávistí k panu prezidentu Zemanovi, že jste schopni na něj podat žalobu pro vraždu či zabití jenom proto, že rozplácl na stole mouchu, která jej delší dobu otravovala.

Paní Němcová, Vy si pro tu zášť a zoufalou nenávist k prezidentu Zemanovi svými (nejen) slovními reakcemi často nevidíte tzv. do úst, Vaše reakce na činy prezidenta Zemana Vás vedou ke zkratkovitému jednání (viz odchod z inaugurace), neřku-li přímo k nepříčetnostem, zde např. úvaha o velezradě prezidenta. Zásadně Vám chybí nutná sebekontrola, sebeovládání, jste popudlivá až protivná, stále se vymezuje všemu, co jde od prezidenta, byť je to dobré, nebo špatné, i když z Vašeho pohledu toho dobrého, co činí prezident Zeman není moc, zda-li vůbec něco, není-liž pravda?

Když už je řeč o Vašich nezáviděníhodných vlastnostech, není od věci také zmínit, že máte, kromě jiného, přehnaně vysoké mínění o sobě samé. Z toho také pramení Vaše suverénní jednání, rozhodování, vyjadřování, názory a hodnocení. Musím Vás však upozornit, že se velmi, opravdu velmi přeceňujete, což ve svém důsledku znamená, že se před veřejností ztrapňujete. To Vaše velké, ale prázdné gesto, učiněné prohlášením, že „Jsem přesvědčená, že prezident se té velezrady dopustil“ je nejen totální úlet, ale také trestuhodná pomluva, která jako trestný čin, paní Němcová, má relativně velkou šanci uspět  u soudu, neboť podle § 184 – Pomluva je:

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin uvedený v odstavci 1) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Co Vy na to?

To jen pro upřesnění a na rozdíl od Vaší bláznivého názoru, potažmo pomluvy, že prezident Zeman se dopustil velezrady. Apropó, paní Němcová, doporučuji Vám si dobře prostudovat Trestní zákoník,  § 309, Vlastizrada, kde se uvádí, že velezrady se dopustí

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.

Paní Němcová, myslíte si, resp. jste přesvědčena, že prezident Miloš Zeman je prokazatelně ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem a že tak naplňuje podstatu některé z popisované činnosti, kterými by naplňoval literu zákona o spáchání tr. činu vlastizrady? Zřejmě ne, protože to následně zpochybňujete, ale potom nechápu, proč  ta silná slova, proč to Vaše velkohubé, sebejisté  prohlášení, že jste přesvědčena, že se prezident velezrady dopustil? Nezlobte se, ale jste fakt  k smíchu, paní Němcová, což zase jen potvrzuje, že si nevidíte do své nevymáchané hu.. pardon, úst!

Paní Němcová, potlačte svou ješitnost, přehnanou domýšlivost a pýchu, protože pokud nechcete být dále středem trapného posměchu a terčem oprávněného opovržení, odejděte do ústraní, kde nebudete na očích a sluchu občanů. Jen tak si můžete zachovat jakýs takýs zbytek cti, který Vám jako ne zrovna úspěšné pravicové političce ještě zbývá.

To Vám neradí, ale dobromyslně doporučuje

                                                                                                                                                             Jiří Baťa

Souhlasíte s vyjádřením olympionika Davida Svobody, že politika do sportu nepatří?

Ano
transparent.gif transparent.gif
55%
Ne
transparent.gif transparent.gif
23%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
22%