Svátek má: Ondřej

Komentáře

Ombudsman Křeček opět v nemilosti. Právem?

Celková situace ve společnosti je celkem zřejmá: je pod vlivem opatření, které vydává vláda v boji proti koronavirusu, resp. Covid(u)-19.

Naskýtá se otázka, zda respektovat nařízení či příkazy vlády jako (ne)zákonnou normu s tím, že bude vždy a všude respektována a že nedodržování bude postihováno. Na druhé straně je ale na zváženou, zda všechna ta opatření, příkazy, zákazy atd., jsou logické, přiměřené a zda výrazně neomezují některá práva občanů. Je ovšem také diskutabilní, zda v těchto podmínkách lze klást stoprocentní požadavky na eventuální omezení lidských nebo jiných práv, pakliže je tak de facto činěno z vyšší moci – existenci viru Covid-19.
    
Ombudsman JUDr. Křeček je kamenován za to, že se nehodlá zabývat omezeními, které vydala vláda a která se dotkla i jistých omezeních občanských práv , v tomto případě otci být přítomen při porodu jeho dítěte. Dr. Křeček k tomu zaujímá osobnístanovisko když říká, že „...přítomnost otce u porodu je „lehce pejorativně“ módní záležitost. I když toto právo omezíme, tak rozhodně nemůžeme hovořit o tom, že by základní lidská práva byla za současného stavu omezena,“ a dodal, že „lidskými právy se jeho úřad zabývá, jen pokud jde o diskriminaci,  jinak se jedná o agendu Ústavního soudu“. Ombudsman konstatuje, že přítomnost otce u porodu je otázka čistě osobního přístupu otce k porodu, protože na druhé straně jsou také otcové, kteří přítomnost při porodu zásadně odmítají. Nicméně ti, kteří se rozhodli  při porodu být přítomni, by v době pandemie Covid-19 měli respektovat opatření, vyplývající z nařízení vlády, že nemohou být porodu účastni. Je to stejné jako v jiném případě, kdy je vyloučena přítomnost příbuzných u umírajícího na koronavirus. I zde se může jednat o omezování práv občana, ale zatím se nestalo, že by někdo vznesl protest, že mu nebylo umožněno být při skonu svého příbuzného.
     


Názor dr. Křečka je subsidiární ve smyslu respektování opatření,tj. nařízení vlády   a pokud dr. Křeček říká, že omezení přítomnosti otce při porodu je již  záležitost pro Ústavní soud nelze jinak, než s ním souhlasit, neboť zmíněné omezení práv občana vyplývá z rozhodnutí vlády a i ombudsman je povinen se tomuto nařízení podřídit. Že s tím nesouhlasí nicka, héérečka Geislerová nepřekvapuje, ta je totiž z principu proti všemu, co má nějakou spojitost s prezidentem Zemanem. A jak víme, M. Zeman doporučil, resp. schválil JUDr. Křečka do funkce ombudsmana. Něco jiného je pan Matěj Holan. Kdo je ale  pan Holan, že se s takovou rozšafností pustil do kritiky dr. Křečka? Že je bývalý zastupitel hnutí Žít Brno, hudebník, aktivista, to je snad nějaká odborná kvalifikace, na základě které by měl dr. Křeček před ním padnout na pr…?  
     
Obecně, nic proti vyslovení názoru, nesouhlasu, oponentuře, pokud vyslovené názory mají  logické opodstatnění. Pan Holan útočí na dr. Křečka jako by on způsobil, že není dovolena přítomnost otce při porodu svého dítěte. Notabene slovy, jako že je  „parodií na ombudsmana“ který prý „vyjebává s právy potenciálně desítek tisíc lidí ročně“! Také jeden z těch demokraticky prokrvených inteligentů, uplácaných z hnoje. Více se ale k tomuto aktivistovi není třeba vyslovovat. Jednak proto, že má právo se svobodně k věci vyjádřit a také proto, že jeho názory není nutné, natož povinností akceptovat.
    

Co je však zarážející, že  k postoji JUDr. Křečka se kromě studentů práv vyjádřily významné „kapacity“ z oboru práva, kteří mu vyčítají, že „Dokonce ani za nouzového stavu nelze vycházet z předpokladu, že co stát činí, vždy moudře činí. Nouzový stav neznamená, že by si právo a rozum měly vzít dovolenou.“ Řekněme, že mají  pravdu, pak se naskýtá otázka, jak by asi dopadl dr. Křeček, kdyby se proti nařízení vlády postavil a dal by věcem volný průchod s odůvodněním, že „právo a rozum nemá dovolenou!“ Stejně se lze ptát, zda vcelku nepodstatné omezení občanského práva stojí nad nařízením vlády zvláště v době, kdy jsou vážně ohroženy zdraví a životy občanů? Jakkoliv si lze vážit osobností z oblasti práva, notabene kapacit z nejvyššíchstátních orgánů, jejich zdůvodnění pro postoj dr, Křečka se jeví jako snaha vymátit z něj jeho názor, který má logiku, která však není v souladu se „skalním“ právem, který tyto kapacity zastupují. Nebo se tímto chtějí zbavit střetu s vládou v případě, že by se zmíněné omezení občanských práv přeneslo na jejich stoly.  
      
Faktem však  zůstává, že jsou-li v souvislosti s vládním opatřením v boji proti Covid-19 skutečně omezována občanská práva naskýtá se otázka, proč velectění právníci stejnou měrou nebrojí proti ostatním omezením, které se dotýkají nikoliv několika jedinců, otců, kterým není umožněno být při porodu, ale tisícům občanům, kteří omezením občanských práv  dokonce přišli o  práci,  obživu, nebo že důchodci by neměli vycházet z bytu či  domu apod? Nesouhlas právních kapacit s postojem či názorem JUDr. Křečka se jeví ani ne tak proti jeho postojům a názorům, ale spíše proti jeho osobě samotné! Proč asi, není nesnadné se domyslet.

Jiří  Baťa


Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
17%
Ne
transparent.gif transparent.gif
7%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
76%