Svátek má: Kvido

Komentáře

Nosit či nenosit respirátory není otázka, je to spíše osobní problém

V poslední době se v ČR stále častěji objevují negativní informace, které zmiňují nekvalitu dnes používaných respirátorů.

Z tohoto pohledu se také nabízí  racionální otázka, zda nosit respirátory, jak ukládá nařízení vlády, resp. ministerstvo zdravotnictví. Nošení respirátorů doporučuje celá řada renomovaných, notabene  erudovaných virologů, imunologů a dalších osobností ovšem za předpokladu, že respirátory  mají maximální způsobilost ochránit před nežádoucími vlivy na lidské zdraví. Nelze však přehlédnout, že také existují mnohdy irelevantní až naivní  výmluvy nebo důvody občanů na nenošení respirátorů, na straně druhé však existují docela  věrohodné informace, které nošení a kvalitu respirátorů  dehonestují celou řadou negativních poznatků a skutečností. Ostatně, k  odmítavému hodnocení nošení respirátorů  se vyjadřují i renomovaní lékaři a odborníci.
   
Tak např. respirátor typu KN-95 je (či má být) zdravotnický ochranný prostředek, který však prý není v zemích EU certifikován, jeho parametry prý neodpovídají zdravotně hygienickým normám. Je prý na trhu EU se zdravotnickými potřebami nelegálně a přesto, že jeho účinnost se (údajně) rovná papírovému (buničitému) kapesníku, je (v řádu milionů) nakupován řadou státních orgánů a rozpočtových organizací a dodáván k používání. Kdo jej údajně nosil či nosí, není prý dostatečně chráněn před nákazou Covidu-19 (viz dále). Podle reportéra  Info.cz  Petra Vrabce není však známo, kdo je výrobcem tohoty typu respirátorů. Pokud jsou uvedené skutečnosti pravdivé tedy, že jejich kvalita neodpovídá požadavkům pro tento druh ochrany, nabízí se otázka, kdo respirátory KN-95 schválil k používání. Pokud je pravda, že neodpovídají potřebným normám, jde přinejmenším o trestný čin ohrožení veřejného zdraví z nedbalosti.
    
Je tu ovšem další respirátor typu FFP2, vyrobený v Číně. V tomto případě je nutno předeslat, resp. poznamenat, že  jak se lze dočíst v technické dokumentaci výrobku, tento respirátor není určen k medicinskému použití, proto také nemá potřebný certifikát.  Proč je tedy pro tyto účely používán, je rovněž otázka? Vzhledem k technickým parametrům FFP 2 mohou tyto respirátory způsobit poškození plic, tzv. fibrózu, neboť se mj. skládá z termoplatického materiálu, ÚV stabilizátorů, lepidel a dalších chemických látek. Nabízí se tedy rovněž otázka, kdo dal souhlas respirátory s tímto „rodokmenem“  běžně prodávat a používat, jsou-li lidskému zdraví  nebezpečné. Při přísných testech by muselo přece vyjít najevo, že kvalitativní a materiálové parametry a ukazatele nesplňují požadavky na ochranu zdraví před Covid-19.
   
Vezmeme-li v potaz tyto skutečnosti nelze se divit některým občanům, že se k nošení respirátorů staví záporně a odmítají je nosit. Vláda přesto vydává celou řadu nařízení, kde je nošení respirátorů povinné a to dokonce tam, kde žádné nebezpečí přenosu viru Covidu-19 nehrozí, např. na ulici, náměstí, prostranství, kde se nachází malý počet osob, se kterými je možné se setkat na distanční vzdálenost (cca 2 m) a  že nemůže být na osobu přenesen virus Covidu-19. Ale také v obchodech, kde se distanční zóna zásadně nedodržuje! To a jiné naprosto nelogické, nedomyšlené a iracionální nařízení občanům nejen strpčuje život, ale dokazuje, jak vláda jedná chaoticky a vydává ukvapené závěry a nařízení!
   
Jak je všeobecně známo, situace s pandemií Covid-19 se v ČR nelepší, ba spíše se stále zhoršuje. To vede k dalším a dalším opatřením vlády, jako např. k vyjímečnému stavu, pandemickému plánu, lockdownům, přechodu z obyčejných roušek  (zcela nefunkčních) na respirátory, v poslední době další zpřísňování nošení respirátorů, omezování pohybu osob mezi okresy atd., atd. Co to znamená, kde je příčina, že se situace nelepší, nezvládá a je stále více neuspokojivá? Začalo se s očkováním vakcín, kterých je mj. krajní nedostatek, ale zajímala se vláda, ministerstvo zdravotníctví  a další kompetentní lidé a orgány, jaké kvality jsou výše popisovaní typy respirátorů, tj. KN-95, resp. FFP2 (made in Čína)?
    
Všechno nasvědčuje tomu, že kompetentní lidé a orgány přijali za své skutečnost, že se jedná o respirátory jako takové  a tudíž lze „nařídit“, aby je lidé nosili jako „ochranu“ před nákazou virem Covid-19. Jak prosté, Watsone, že? Aspoň tak si to lze vysvětlit vzhledem k neuspokojivé situace v počtu nakažených.  Je-li pravda to, co se o respirátorech KN-95, resp. FFP2 tvrdí, pak nelze nevidět příčinu v trvalém vysokém počtu nakažených lidí právě v používání nefunkčních (ne-li přímo škodlivých) respirátorů.  Je velmi zarážející a znepokojující, že pokud jsou respirátory KN-92 a FFP2 skutečně tak nekvalitní, že by nebyly podrobeny testům a kontrole kvality!Nebylo by tedy od věci se těmito skutečnostmi zabývat, aby se zjistilo, zda či nakolik jsou informace o nekvalitních respirátorech relevantní a v případě potvrzení, hnát odpovědné a zainteresované lidi k odpovědnosti (tzn. k soudu)!Apropó, jaké respirátory, jaké typa a jakých výrobců používají sousední státy, např. v NSR, Rakousku, Polsku, Maďarsku a jinde? Používají stejně „kvalitní“ respirátory, jako u nás?
     
Navzdory uvedeným problémům a nedostatkům je možné se výše zmíněným problémům a tím i odmítání nošení respirátorů vyhnout. Existuje totiž český výrobce respirátorů vysoké kvality, firma SPUR ve Zlíně. Respirátory typu FFP 2 mají ověřená záchyt 98,5%  a splňují kvalitativní tř. FFP 2 (ta v základě předpokládá záchyt min. 94%). Respirátory FFP 2 jsou levné, lehké, a prodyšné, bez ventilku a jsou vhodné jak pro profersionální tak domácí (běžné osobní) použití.


     
Mimo uvedené respirátory FFP2 vyrábí firma nanovlákenné roušky  SpurTex®  V100 FFP NR CE. Materiál SpurTex® VS L2 V1, ze kterého je nanorouška vyrobena, plně vyhovuje požadavkům na materiál dle evropské normy EN 149:2001+A1:2009 pro filtrační polomasky proti částicím a splňuje kvalitativní tř. FFP2. Materiál vykazuje vynikající účinnost záchytu v oblasti ultrajemných částic (10-400 nm) a je ideální pro záchyt nejrůznějších bakterií a virů (vir SARS-CoV-2 má udávanou reálnou velikost od 80  do 150 nm). SPUR nabízí nanoroušky pro dospělé tak i děti. Nanovlákenné roušky SPUR  jsou, podle sdělení výrobce, jednorázové a slouží jako profesionální ochrana před viry, bakteriemi, smogem a alergeny. Měření filtrační účinnosti bylo provedeno v ÚCHP AV ČR, protokol o měření je ze dne 1. 4. 2020.  
     
Jestliže tedy bude možné nahradit respirátory KN-95, stejně jako ty čínské FFP2  kvalitními respirátory fy. SPUR, mohly by pominout oprávněné výtky na nekvalitní ochranné pomůcky-respirátory zn. „Schmeid“ (čti šmejd) a hlavně by byl předpoklad, že se sníží počet nakažených Covid-19! To však  zřejmě nezabrání „skalním“ odpíračům nošení respirátorů, kteří pro nenošení mají své zásadní osobní objektivní důvody. Faktem však je, že respirátory jsou „svým způsobem“ ochranou proti nakažení virem Covid-19, i kdyř respirátory od nákazy občany 100% určitě  neochrání. Existuje mnoho cest a způsobů, jak se Covid-19 může dostat do lidského organismu. Stejně  neexistuje žádné 100%ní opatření, kterým by tomu bylo možné zabránit. Stejně tak existuje mnoho jiných způsobů a prostředků, jak se Covidu-19 bránit a přitom nenosit ani respirátor, ani se nechat očkovat vakcínou. Je to však věc individuálního názoru, nicméně o přístupu k ochraně by měla existovat osobní svobodná vůle, říkají či tvrdí někteří. Na druhé straně však v případě onemocněním Covid-19  je otázka, zda ten, který se svobodně rozhodl nepoužívat respirátor, se také svobodně bude rozhodovat, zda se má nechat odborně a nákladně léčit nebo ne a třeba i umřít!
    
Jedno je však zřejmé. Aby se veřejnost mohla oprostit od pochybností, případně nákazy Covid-19, muselo by být rozhodování vlády promyšlené, uvážené, relevantní, racionální, praktické, pro veřejnost přijatelné. Pokud však bude existovat součsný nedisciplinovaný, neuvážený, chaotický a nelogický přístup k opatření a nařízení, bude vyvolávat mezi občany trvalou nespokojenost a odmítavý přístup. Současné řešení pandemie Covid-19 je iracionální, bbezkoncepční a prokazatelně  způsobilo  více škody, než užitku, především v ekonomice, obchodech, kultuře, školách, dopravě, i volnému pohybu osob atd. Náprava a návrat do původního stavu (jakkoli nebyl ideální) bude těžký, bude-li vůbec možný. Nejspíše bude svět a lidstvo natrvalo poznamenáno tímto obdobím a na období do r. 2020 budeme jen nostalgicky vzpomínat na časy, kdy to bylo období relativně únosné navzdory tomu, že to jinak nestálo za nic! Lepší už to nebude, protože lépe už bylo do r. 1989! Zapravdu tomuto konstatování mi dá za nějakých 10 až 15 let  každý, kdo období do r. 89 prožil. Tak to aspoň vidím já.

Jiří  Baťa


Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny?

Ano
transparent.gif transparent.gif
42%
Ne
transparent.gif transparent.gif
19%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
39%