Svátek má: Kvido

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Nadváha - smrtelné nebezpečí naší civilizace

Pravidelný pohyb je základním předpokladem pro zdraví. Fyzická nečinnost je dnes považována za velmi vysoký rizikový faktor civilizačních onemocnění.

Zásady zdravého životního stylu jsou zejména kvalitní strava a dostatečný pohyb. Pohyb má celou řadu pozitivních vlivů na celý náš organismus. Jedním z velmi častých projevů špatného životního stylu je nadváha a nadváha je, jak se ukazuje, také hrozbou při epidemiích.

Fakt, že nadváha patří mezi největší rizikové faktory úmrtí na onemocnění covid-19, je nezpochybnitelný. Stejně tak skutečnost, že osoby trpící nadváhou jsou obecně náchylnější k respiračním onemocněním. Za uplynulý rok, kdy žijeme v pandemii, proběhlo mnoho studií, které poukazují na důležitost zdravého životního stylu, který přispívá k eliminaci rizikových faktorů. Další zajímavou studii prezentoval The British Medical Journal v článku Covid-19: Nejvyšší úmrtnost zaznamenaná v zemích s nejvyšším podílem populace s nadváhou (Covid-19: Highest death rates seen in countries with most overweight populations).

Studie se odkazuje na komplexní zprávu, kterou přinesla Světová federace obezity (World Obesity Federation). Ta zjistila, že míra úmrtnosti na covid-19 je 10krát vyšší v zemích, kde je více než polovina dospělé populace klasifikována jako obézní. Zpráva vycházela z dat o úmrtnosti z John Hopkins University a údajů Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle těchto čísel z 2,5 milionu úmrtí na covid-19 (data platná ke konci února 2021) bylo 2,2 milionu v zemích, kde je více než polovina populace klasifikována jako obézní (tzn. index tělesné hmotnosti BMI je vyšší než 25).

práva převzala údaje z více než 160 zemí světa a je zajímavé, že neexistuje jediný příklad země, která má méně než 40 % populace s nadváhou, kde by byla vysoká úmrtnost na covid-19 (více než 10 osob na 100 000 obyvatel). Stejně tak žádná ze zemí s mírou úmrtnosti nad 100 na 100 000 obyvatel neměla procento populace s nadváhou nižší než 50 %. Existuje zde tedy lineární korelace mezi úmrtností na covid-19 a podílem dospělých s nadváhou v dané zemi.Příkladem zemí, kde se toto tvrzení jednoznačně potvrdilo, jsou Velká Británie a Spojené státy americké. Oba státy mají vysokou míru úmrtnosti i nadváhy v populaci, nadváha se dokonce pohybuje kolem 65 %. Jak vysoká míra nadváhy je v České republice jsem nenašel, ale je alarmující, že jsme se dostali na druhé místo na světě v obětech covidu na obyvatele.

Opačným případem je Vietnam, který má nejnižší míru úmrtnosti na covid-19 a druhou nejnižší míru nadváhy v populaci 18,3 %. Proti tomuto trendu vystupují země jako například Nový Zéland, Austrálie a některé státy Perského zálivu, které mají vysoký podíl dospělých osob s nadváhou, avšak počet hlášených úmrtí na covid-19 je nízký. To mohla dle zprávy způsobit vnitrostátní reakce na pandemii, včetně hraničních kontrol.

Některé země (např. Japonsko, Jižní Korea) si vzaly jako svou prioritu veřejné zdraví ještě před vypuknutím pandemie covid-19, udělaly řadu opatření, včetně těch týkajících se hmotnosti populace, a to se jim v této pandemii vyplatilo. Mají velice nízkou úmrtnost na covid-19 a také velmi nízkou úroveň obezity v populaci.

„Zpráva musí fungovat jako budíček pro vlády na celém světě. Korelace mezi obezitou a úmrtností na covid-19 je jasná a přesvědčivá. Investice do veřejného zdraví a koordinované mezinárodní kroky k řešení základních příčin obezity jsou jedním z nejlepších způsobů, jak si země mohou vybudovat odolnost v systémech zdravotní péče po pandemii: naléhavě žádáme všechny země, aby využily tento okamžik,“ apeloval s ohledem na výsledky této zprávy generální ředitel WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Závěrem je nutné říci, že vše je otázkou prevence. Pokud státy budou nadále přehlížet doporučení WHO o důležitosti pohybu pro zdraví jedince, nemůžeme se divit, až přijde další pandemie, na kterou nebude lidstvo připraveno, ztratíme zbytečně mnoho dalších lidských životů. Také náš stát by se měl v rámci prevence všech civilizačních chorob zaměřit na to, aby se lidé více hýbali a sami tak dbali o své zdraví. Pojďme pohybem společně bojovat nejen proti onemocnění covid-19!

Zdeněk Ertl

Zdroj: WISE, Jacqui. Covid-19: Highest death rates seen in countries with most overweight populations. BMJ [online]. London, 2021, 04 March 2021, 1 [cit. 2021-5-21]. ISSN 1756-1833. DOI: 10.1136/bmj.n623. Dostupné z: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n623>.


Nadbytek cukru škodí nejvíc dětem… …řešení ale existují, jen musíme chtít!

Nadbytek cukru škodí nejvíc dětem… …řešení ale existují, jen musíme chtít!

Zdeněk Ertl 

11. března 2023
Cukr patří do skupiny sacharidů, které jsou společně s tuky a bílkovinami hlavními živinami pro lidské tělo.

Potvrzeno: Investice do pohybu jsou obrovským ekonomickým přínosem

Potvrzeno: Investice do pohybu jsou obrovským ekonomickým přínosem

Zdeněk Ertl 

27. února 2023
Pohybové aktivity, míra fyzického zatížení a její vývoj, pasivní a aktivní složka náplně volného času, formy a kvalita sportování apod., o všechno jsou oblasti, které mě dlouhodobě zajímají.

J. Kejval se znovu sám postřelil

J. Kejval se znovu sám postřelil

Zdeněk Ertl 

25. února 2023
Tento týden jsem si se zájmem přečetl stanovisko Výkonného výboru České unie sportu (VV ČUS).

Zdravé stravování dětí by mělo být samozřejmostí…, ale není

Zdravé stravování dětí by mělo být samozřejmostí…, ale není

Zdeněk Ertl 

1. února 2023
Sousloví zdravý životní styl je v posledních desetiletích velmi frekventované.

Rovnováha mezi pasivní a aktivní zábavou našich dětí se stává utopií

Rovnováha mezi pasivní a aktivní zábavou našich dětí se stává utopií

Zdeněk Ertl 

20. ledna 2023
V komentáři Dbáme doporučení WHO k pohybu? (10 1. 2023) jsme porovnávali, jestli je v životě našich dětí zastoupena fyzická aktivita v takové míře, jakou doporučuje Světová zdravotnická organizace.

Dbáme na doporučení WHO k pohybu?

Dbáme na doporučení WHO k pohybu?

Zdeněk Ertl 

10. ledna 2023
Veden dlouhodobým zájmem o význam a úlohu pohybových aktivit v životě současného člověka jsem si se zájmem pečlivě prostudoval doporučení WHO.

Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny?

Ano
transparent.gif transparent.gif
42%
Ne
transparent.gif transparent.gif
19%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
39%