Svátek má: Kvido

Komentáře

Komu věřit - vládě, nebo ohlasům a poznatkům lékařů, specialistů ze světa?

Pandemie covidu-19 u nás vrcholí a spěje k celoplošnému očkování.

Za tím účelem byly několika světovými firmami vyvíjeny vakcíny proti Covidu-19 a není žádným překvapením, že mezi prvními jsou vakcíny z USA firem Pfazer a Moderna. Toto zjištění však má také jisté poznatky a to ve zjištění, že mají také řadu vedlejších účinků, které nejsou zrovna zanedbatelné. Pochopitelně se tato fakta nedají ututlat a dost silně prosakují do sociálních sítí, zatímco naše masmédia mlčí, v lepším případě to komentují jako fake news a tvrdí, včetně premiéra Babiše, že nás ovlivňují a na nás působí falešné, nepravdivé informace o kvalitě vakcín, kterými máme být očkováni a že tomu nemáme podléhat. Přesto, nebo právě proto, že těch negativních informací je stále více, jsou pro tyto obavy více než opodstatněné důvody. Česká oficiální místa však k těmto skutečnostem zaujímají buďto pozici mrtvého brouka, nebo se ohánějí konstatováním, že v zásadě jde o falešné a neopodstatněné informace a že vakcíny jsou neškodné, jejich účinnost je až 93 %, o vedlejších negativních účincích však není slyšet ani slovo.
     
Bez zajímavostí není zjištění, že právě v USA, odkud v samých počátcích vývoje konoravir pochází a kde se také vývoj vakcíny proti koronaviru, resp. Covidu-19 vyvíjel, se od tamních.tj. amerických lékařů, odborníků a lidí, kteří mají co do činění s vakcínami ozývají varovné hlasy, které upozorňují na negativní vlastnosti pokud jde o výrobu, expedici a samotné použití vakcín. Jsou to ohlasy a varování od amerických občanů, od kterých by se jen těžko dalo předpokládat, že by brojili proti něčemu, co by bylo dobré, neškodné a lidem prospěšné, notabene je-li to výrobek made in USA!
    
Jak však vyplývá z mnoha varovných vyjádření desítek lékařů, odborníků, specialistů a expertů z oboru  lékařství, medicíny, vakcionologie  biologie z různých míst světa (např. Belgie, USA, Švédska, Austrálie, Kanady, Finska,  (viz video) , jsou vlastnosti a kvalita vakcín od firmy Pfizer a Moderna, ale také od BioNTech (patřící pod firmu Pfizer) velmi pochybná a z lékařského hlediska pro potřeby léčení Covidu-19 značně nebezpečná a tudíž nepoužitelná. Všechna odborná stanoviska, vyjádření a hodnocení zmíněných lékařů a dalších zainteresovaných osob nelze zde na tomto místě popisovat, neboť jsou velmi odborná a specifická, aby je bylo možno popsat a upozornit tím na všechna negativa a nedostatky, které tyto vakcíny mají.
    
Nicméně, jedním z hlavních důvodů, proč jsou vakcíny firmy Pfazer, resp. Moderna a BioNtech světovými lékaři a odborníky odmítána a zavrhována je skutečnost, že jejich vývoj zdaleka neodpovídá běžné době, potřebné pro jejich výzkum a výrobu, že u nich nebyla provedena řada procedur a procesů, mj. byla záměrné zkrácení celého procesu, byla vynechána řada potřebných ověření, klinických atestů na zvířatech, stejně tak na lidech a jiné procedury, které jsou zásadní při výzkumu, výrobě a praktickém použití vakcín. Profesor Pafko sice tvrdí, že zmíněné firmy provedly atesty na 40 tisících lidech, ale již neřekl, s jakými výsledky a také, jaké to mělo vedlejší účinky. A že jistě byly!
    


Lze jen stěží pochybovat, že by všichni tito odborníci, lékaři, experti a další lidé z celého světa se stavěli proti vakcíně, pokud by byla 100 %ně účinná, bezpečná, s vedlejšími účinky neškodná. Tito lidé, odborníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi to jistě myslí dobře a ve prospěch lidí, kterým má být tato vakcína aplikována a proto není důvod jim nevěřit. Ovšem nevěřit lze všem těm, kteří tyto skutečnosti tají, popírají, lžou nebo je bagatelizují, jen aby na nich vydělali, případně aby oddaně a lokajsky respektovali požadavky EU a všech dalších, kteří jsou na tomto byznysu zainteresováni, viz naše vláda.
     
Jak již bylo zmíněno, u nás se sice pomalu, ale přesto rozjíždí očkování vakcinami firmy Pfazer a Moderna, které však, jak výše uvedeno, rozhodně neskýtají 100%ní záruku neškodnosti vedlejších účinků. Že vedlejší účinky existují totiž potvrzuje mj. skutečnost, že farmaceutické firmy Pfazer, Moderna a BioNTech si zajistily zcela bezprecedentní výjimku, že v případě následků vedlejších účinků vakcín u očkovaných osob, tj. za případné škody na jejich zdraví, neponesou odpovědnost a nebudou muset hradit žádné odškodné postiženým osobám.    
     
Ovšem také na  české podmínky má použití těchto vakcín pro očkování občanů nemálo závažných nedostatků. Jednak je to fakt, že nerespektují či neakceptují pochybnosti výše citovaných zahraničních odborníků a přesto těmito vakcinami doporučují očkovat české občany, přičemž nějaké odborné dobrozdání českých odborníků rovněž chybí. Vakcíny amerických výrobců  v České republice nesplňují předepsané a povinné podminky pro používání těchto vakcín, neboť neabsolvovaly potřebná ověřovací, resp. schvalovací úkony SÚKL (Státní ústav kvality léků), který závazně zajišťuje, aby v ČR  byla dostupná pouze kvalitní, účinná a bezpečná humánní léčiva  a aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky.   Tyto podmínky, resp. povinnosti, pokud je známo, nebyly akceptovány, byly zřejmě na něčí pokyn obejíty, aby mohla být zahájena urychlená aplikace očkování těmito vakcínami nejpotřebnějších osob a občanů, jak to vyžaduje plán vlády na základě pokynů EU a zainteresovaných stran.

Z uvedeného vyplývá, že česká vláda zcela vědomě (asi na něčí příkaz) porušuje tato interní ustanovení, aby zbaběle a jistě ne nezištně respektovala požadavek jak EU, tak představitelů amerických zainteresovaných stran, tj. pány Gatesem, Sorosem, výrobci vakcín, jejich distributory a další. Z těchto faktů a skutečností není vyloučeno, že zainteresovaní představitelé vlády se mohou v této věci dopustit trestného činu poškozování zdraví občanů z nedbalosti a není vyloučeno, že tak činí na základě zištných důvodů.
     
Jakkoli jsou tyto negativní skutečnosti hodny vážnému zamyšlení a konec konců k přehodnocení efektivnosti vakcín Pfazer a dalších, na  závažnost těchto alarmujících a varujících informací nikdo nebere zřetel, nadále probíhá očkování vybraných osob a je , lze-li to tak říct trochu štěstí, že vakcín je údajně nedostatek a očkování má značné zdržení. Na druhé straně díky, protože čím méně očkovaných, tím větší předpoklad, že bude méně poškozených vysoce nebezpečnými vedlejšími účinky vakcín. Kdo si  to vezme na svědomí?  

Jiří  BaťaMěla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny?

Ano
transparent.gif transparent.gif
42%
Ne
transparent.gif transparent.gif
19%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
39%