Svátek má: Štěpánka

Komentáře

Jan Skopeček

politik (ODS)

Jak dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, určitě ne podle Sobotky

Podle premiéra Bohuslava Sobotky je pro dosažení vyrovnaného rozpočtu nezbytné zvýšit firemní daně. Není to pravda, klíč k vyrovnanému rozpočtu leží na jeho výdajové straně.

Výdaje státu jsou příliš vysoké a v čase neustále narůstají. Namísto nápadů na zvyšování daní by měla vláda řešit příliš vysoké a neudržitelně rostoucí mandatorní výdaje.

Firmy a podnikatelé potřebují pro svůj rozvoj přívětivé daňové prostředí s nízkými daněmi. Zvýšení daňové zátěže by negativně postihlo nejen samotné firmy, ale i jejich zaměstnance a ohrozilo nadějný ekonomický růst. Vyšší firemní daně by také znamenaly nižší atraktivitu ČR pro zahraniční investory.

K dosažení vyrovnaného rozpočtu je potřeba začít šetřit a odpovědně hospodařit, nikoliv brát lidem a firmám stále více jejich vlastních peněz a živit jimi nenasytný státní moloch.

Jan Skopeček