Svátek má: Blanka

Komentáře

Hermanova záškodnická svévůle jde proti stanovisku sněmovního výboru

Památník v Letech u Písku je dostatečně pietně ošetřen a není třeba na místě dělat další úpravy. Na tom se, po osobní návštěvě a prohlídky místa a památníku, shodli členové sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to napříč politickým spektrem (tedy včetně KDU-ČSL).

Navzdory tomu však proradný ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) prohlašuje, že si zástupci kabinetu a majitelů výkrmny ze společnosti AGPI (v brzké době) předají cenové nabídky a požadavky, všechna  jednání probíhají dobře a v září by se pak celý proces výkupu mohl dokončit. Je tedy otázka, kdo má o rozhodování osudu památníku, resp. vepřína v Letech u Písku větší větší váhu a čí zájmy  jsou vlastně sledovány.

Jestliže sněmovní (tedy parlamentní) výbor konstatuje, že je památník, dostatečně pietně ošetřen, proč  také  toto jejich  resumé nerespektuje i ministr Herman? Nebo má takové pravomoci, že se nemusí ohlížet na konstatování „nějakého“ výboru?  Je snad něco víc než členové parlamentu? Nebo snad stanovisko parlamentního výboru nemá dostatečnou váhu proti umanutosti lidoveckého Hermana? Kdo je tedy dle Ústavy rozhodujícím elementem v demokratickém (?) státě? Parlament či samolibý a umanutý ministr kultury Herman?

Apropó, pokud by snad mělo dojít k výkupu vepřína, kdo rozhoduje o penězích a z kterých zdrojů budou použity? Nepochybně půjdou peníze  z rozpočtu ministerstva kultury, jako by nebylo zapotřebí financí na mnohem potřebnější a užitečnější záležitosti. Kromě toho je výkupní částka stále podezřele dlouho tajena, takže můžeme očekávat,  že půjde o „pěkný balík“ peněz, o němž se není radno veřejně zmiňovat, protože by se zcela jistě zvedla  velká vlna nevole veřejnosti. Ostatně nesouhlas a protesty lze očekávat v každém případě, pokud k této Hermanově osobní transakci dojde. Všechno nasvědčuje tomu, že pan Herman má vše načasováno tak,  že k výkupu vepřína dojde těsně před parlamentními volbami, on ve volbách získá cenné romské body, ministerstvu bude ulehčeno o několik stovek milionů korun z našich daní, ministr Herman půjde od válu a po něm ...„potopa“!

Několik slov k samotnému „pietnímu“ místu, tedy památníku, který se váže na „pracovní“, potažmo „sběrný“ tábor, některými lidmi úmyslně nazývaného koncentračním. To odporuje všem skutečnostem a lze jen souhlasit, že tábor byl svým způsobem „pracovní“, potažmo také „sběrný“, neboť na tehdejší dobu z opodstatněných důvodů, v něm byli umisťováni občané cikánské národnosti. Že se v táboře nerekreovalo, ale tvrdě pracovalo, je snad samozřejmé. Nicméně je tu jiné, záměrně šířené nepravdivé tvrzení, že šlo o tábor „koncentrační“.


Podle některých lidí, kteří se (účelově) snaží zdůraznit diskriminační a rasistické pohnutky  tehdejšího režimu tomu prý bylo z důvodů, že v něm (prý) byla „páchána genocida“ na osazenstvu tábora (tedy stejně, jako tomu bylo v nacistických koncentračních táborech)! Otázkou však zůstává, nakolik byla samotná podstata genocidy v pracovním táboře v Letech fakticky naplněna a  praktikována. Podle Wikipedie je totiž  „genocida“ chápána jako zločin proti lidskosti, definovaný  mezinárodním trestním právem jako „úmyslné a systematické zničení (rozumí se vyvraždění) celé nebo části rasové, etnické, náboženské nebo národnostní skupiny.

Podle názoru a hodnocení mnoha odborníků-historiků, stejně jako mínění většiny občanů však nic nenasvědčuje tomu, že bylo v táboře prováděno „úmyslné a systematické“ vyvražďování občanů, tehdy ještě cikánského etnika. Je sice pravda, že k úmrtí v táboře docházelo, ale to bylo způsobeno náročnou fyzickou prací, ale ne cíleně či úmyslně. I pan Herman je jeden z těch, kteří se snaží pravdu prosadit lží nejen tímto tvrzením, ale i tím, že na pietním místě jsou se prý válí prasata z přilehlého vepřína. Účel světí prostředky a jak se zdá, má být Hermanova cíle v brzké době snad i dosaženo. Na úkor pravdy a peněz občanů.

Jiří Baťa