Svátek má: Václav

Komentáře

Miloslava Vostrá

Poslankyně PSP ČR za KSČM

Garantovaný příjem není z říše snů

Příjmové nůžky se ve světě neustále rozevírají. Množství kumulovaného bohatství v rukou malého počtu lidí se stále navyšuje.

Je načase se vážně zamyslet, jak dlouhodobě neudržitelnou situaci konečně řešit. Paradoxně by na tom měly mít zájem i enormně majetné skupiny, neboť lidé nemohou být donekonečna ochotni tento prohlubující se stav tolerovat.

Dosavadní snahy boje s chudobou nenesou kýžené výsledky. I proto se v některých státech již delší dobu začíná hovořit o možnosti zavést nepodmíněný garantovaný příjem. Nejedná se o žádné nevyspělé státy, ale naopak státy jako Finsko, Kanada, Švýcarsko či Nizozemsko. V mnoha státech navíc proběhly již experimenty na úrovni menších území, povětšinou měst, a výsledky jsou velice zajímavé. Mnoho lidí samozřejmě napadne, že garantovaný příjem povede k tomu, že lidi nebudou mít vůli pracovat. V místech, kde se tento systém ozkoušel, jsou však závěry jiné. Mladí lidé dokončují vlastní vzdělání, rodiny mají větší vůli k výchově dětí. Zaznamenaná byla i menší kriminalita a větší snaha o drobné podnikání. Faktem je, že sociální systém, jak ho známe s různými odlišnostmi, má své kořeny již sto let staré a naše společnost i hospodářství prošlo od té doby hlubokou změnou a je načase skutečná změna i v sociálním systému. Postupná automatizace výroby a služeb může v budoucnu fatálně zvyšovat nezaměstnanost a tomu je potřeba čelit.

Miloslava Vostrá