Svátek má: Zlata

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Čučche a 75 let KSP

Nejenom od doby prohlášení hlavy druhého nejvyššího ústavního činitele státu (po prezidentu republiky) – Já jsem Tchaj –wanec,...

...nehrozí ČR ani teď, po právě ukončených doplňujících volbách do Senátu (10.10) prohlášení dalšího z řad Senátu a politiků ČR ve smyslu - Já jsem Číňan, nebo - Já jsem Korejec. Již vůbec ne, Já jsem Severní Korejec. Až na malé výjimky, obsah zpráv veřejných medií týkající se Korejské lidové demokratické republiky (KLDR), indikuje, že tento stát ve východní Asii na severní části Korejského poloostrova, sousedící s Čínou a také 11,87 km s RF a na jihu podle 38. rovnoběžky s Jižní Koreou, existuje pouze jako strašidlo. Proč? Zástupně uvedu pět krátce popsaných důvodů.

1) KLDR dnes (10.10) oslavila 75. výročí založení vládní Korejské strany práce (KSP) noční vojenskou přehlídkou v hlavním městě Pchjongjangu. Budeme pokračovat v posilování armády určené k sebeobraně a odstrašení, řekl vůdce Kim, který přehlídku zhlédl v šedém obleku a kravatě a nikoli v tradičním maoistickém saku se stojáčkem. Připomínám, že poslední vojenská přehlídka vysílaná v televizi se konala v roce 2017. Po té je bylo možné vidět vojska na fotografiích v únoru 2018, krátce před schůzkou vůdce Kima s americkým prezidentem Trumpem. Na fotografii Jung Yeon-je (AFP), zveřejněné v dnešním SZ (SZ.de) je vidět na transportéru s 11 koly obrovská raketa. Nebudu spekulovat o tom, zda je to opravdová raketa nebo maketa, kam může letět nebo doletět, zda přehlídka sloužila jako ukázka síly před listopadovými prezidentskými volbami v USA, nebo proč tentokrát úřady diplomatům doporučily, aby se co nejvíce zdrželi cestování po městě, nepřibližovali se k místu konání akce a nepořizovali fotografie ani videa.

2) KLDR, podle projevu vůdce Kim Čong-una, zavedla přísná opatření proti šíření koronaviru, a proto zatím neeviduje jediný případ nákazy covid-19. Nebudu spekulovat, zda je tomu tak nebo ne, a komentovat zprávy z Jižní Koreje a USA. Připomínám však, že Kim Čong-un již dříve vyslovil lítost ze zastřelení jihokorejského úředníka, nemožnost finančně ocenit vojáky za jejich pomoc během přírodních katastrof (záplavy, tajfun) a obnově zničených vesnic. Ve svém dnešním projevu se omluvil občanům KLDR za různé nepříjemnosti, omezení a zpoždění ekonomických a stavebních projektů, které nepříznivě zasáhly sankce. Nevím, kdo ze zahraničí, blahopřál vůdci k výročí. Vím o blahopřání prezidenta ČLR, Si. Ten má v úmyslu bránit, konsolidovat a rozvíjet vztahy s KLDR.

3) KLDR se snaží praktikovat ekonomickou doktrínu a ideologii, která se nazývá Čučche (v anglické transkripci juche). Čučche znamená doslova hlavní část. Překládá se volně jako absolutní soběstačnost. Jejím hlavním principem je teze - člověk vše vede a vše rozhoduje. Autorem názvu je Kim Ir-sen  (1912–1994). Poprvé ji použil v projevu 28. prosince 1955 nazvaném O odstranění dogmatismu a formalismu a zavedení čučche v ideologické práci. Zmiňuji se o čučche, protože se jedná o kombinaci myšlenek neokonfucianismu, stalinismu a maoismu mající tři hlavní principy. Ty formuloval Kim Ir-Sen v projevu O socialistickém budování a jihokorejské revoluci v KLDR 14. srpna 1965: 1) čadžu, tj. nezávislá politika, 2) čarip, tj. ekonomická soběstačnost a 3) čawi, tj. sebeobrana ve vojenské politice.

Zřejmě poslední aktualizace čučche pochází od vůdce Kim Čong-il (1941 – 2011, během pobytu v SSSR - Jurij Irsenovič Kim) a jeho dokumentu z roku 1982. Jako nejvyšší autorita v roce 1996 přidal princip songun, tj. upřednostňování armády. To připomíná názor vyznávaný v Japonsku v meziválečném období. V politické praxi použití čučche spočívá v prosazování: 1) nezávislosti lidu v myšlení a politice, 2) soběstačnosti v ekonomice a vojenství, 3) politice plnící přání mas a užívání v budování státu a revoluci a 4) metod budování a revoluce, které musí být adekvátní reálné situaci v zemi. Že všechno, co se třpytí, není zlato a jak složité a nebezpečné jsou jednoduše formulované úkoly politiky pro realizaci a lid, dokázala pětiletka 1956–1961. Ta slibovala rychlý ekonomický vzestup za pomoci posílení těžkého průmyslu a získání ekonomické nezávislosti na ČLR a SSSR. Paradoxně aplikace čučche způsobila ekonomickou krizi KLDR a její do dnes trvající závislost na státech, které ji podporují.

Mimo politickou ekonomii vláda KLDR propaguje ideologii čučche jako náhradu za tradiční náboženství. Někdy je na ni jako na náboženství pohlíženo. To indikuje například studie teologa Thomas J. Belke, Juche: A Christian Study of North Korea's State Religion (ISBN 978-0-88264-329-8). Přestože čučche je v zásadní opozici vůči nejsilnějším severokorejským náboženstvím, teoretici se snaží některé prvky čučche včlenit do ideologie.4) Aktualita problému KLDR. Po porážce Japonska v roce 1945 byla Korea bez konzultace s Korejci rozdělena vítěznými státy USA a SSSR na dvě části. Jelikož se USA a SSSR nedokázaly dohodnout na společné správě, došlo 1948 ke vzniku dvou ideologicky antagonistických států: KLDR a Korejské republiky, s následným stáhnutím jednotek USA a SSSR a válečným konfliktem let 1950–1953. K příměří mezi OSN a KLDR s ČLR došlo 27. 7. 1953. Korejská republika a KLDR jsou oficiálně stále ve válečném stavu. Demarkační linie je nejstřeženější hranicí světa. Demilitarizovanou zónu tvoří 250 km dlouhý a 4 km široký pás. Ročně hranici navštíví přes milion návštěvníků. Všechny dohody o vzájemném neútočení byly KLDR vypovězeny 8. 3. 2013 poté, co RB OSN uvalila na KLDR sankce kvůli třetímu jadernému testu. Situace se zlepšila po 9.1. 2018. Tehdy se sešli zástupci obou států, aby projednali možnou účast sportovců KLDR na olympiádě v Jižní Koreji. Účast byla domluvena, podobně jako obnovení vojenské horké linky a vojenské rozhovory.

5) Vztahy mezi ČR a KLDR. Zde doporučuji studium knihy - Vladimír Pucek: Korejská lidově demokratická republika, Svoboda, Praha 1975. A také informaci MZV ČR. Ta se mi jeví neaktualizovanou, protože jsem při povrchní kontrole na internetu nenašel jméno perfektně česky mluvícího PhDr. Ču Won Čola. Ten byl svého času naznačen Mimořádným a zplnomocněným velvyslancem KLDR v ČR. Stručně připomínám, že Československo jako jeden z prvních států uznalo KLDR a navázalo s ní diplomatické styky na úrovni vyslanectví 21.10.1948. V únoru 1954 bylo vyslanectví povýšeno na velvyslanectví. Po listopadu 1989 KLDR prohlásila, že respektuje nastolení pluralitního systému v ČSR, a že si přeje udržovat dobré vztahy. KLDR uznala ČR k 1. lednu 1993, ale nepřiznala představiteli české armády zastávat místo v Dozorčí komisi neutrálních států (DKNS) ustavené 1953 v rámci Dohody o příměří v Koreji. Jako odvetu ČR vykázala 13 pracovníků ZÚ KLDR v Praze. Velvyslanectví ČR v Pchjongjangu zastavilo činnost v březnu 1994. Zahraniční úřad KLDR v Praze zůstal otevřen. Styky mezi oběma státy nebyly přerušeny, ale dostaly se na velmi nízkou úroveň. Přesto část české veřejnosti zajímá současný stav vztahu mezi KLDR a ČR, včetně priorit zahraniční politiky. To i proto, že ČR dlouhodobě poskytovala KLDR dvě vládní stipendia k řádnému VŠ studiu a čtyři místa na jazykových kursech češtiny.  Od studijního roku 2011/12 byla vládní stipendia z české strany suspendována. V r. 2013 KLDR vyslala 3 studenty na Letní školu slovanských jazyků. V KLDR se čeština vyučuje na Pchjongjangské universitě cizích jazyků (PUCJ). V r. 2015 ČR obnovila poskytování stipendií (2 vládní doktorandská stipendia), ale KLDR nominovala studenty do jiných než navržených oborů, takže k jejich přijetí nedošlo. Od 2016 KLDR podle mé informace nenominovala žádného stipendistu.

V závěru příspěvku několik střípků v kontextu geopolitiky. Vůdce Kim Čong-un ve svém projevu na přehlídce nepoužil vyhrožování a nezmínil se přímo o USA a prezidentovi Trump. Naopak, využil příležitost poslat jižním sousedům přátelská slova a přání brzkého stisku rukou. Jestliže ještě v roce 2018 byl prioritou hospodářský vývoj, to na konci 2019 po jednání s prezidentem USA prioritu dostal vojenský průmysl (viz projev Kim před zasedáním ZV Korejské strany práce). Pchjongjang nekomentoval akce bezpečnostních orgánů v Jižní Koreji před vojenskou přehlídkou. Té věnovala státní televize více než dvě a půl hodiny času. Přesně o půlnoci začala přehlídka v jasně ozářeném prostředí. Video bylo zveřejněno cca 12 hodin později. Proč? Odpověď nechť si každý najde sám. V každém případě platí, že snaha o sjednocení Korejí žije dál, podobně jako žije snaha o sjednocení Tchaj-wanu s ČLR. Vojska v obou případech budou hrát první housle. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jan Campbell 

18. srpna 2023
V dávném mládí jsem s přáteli rád zpíval písničku - Ze známých důvodů. Byla to doba radosti po setkání s Karlem Hálou, předtím s Ray Charles, doba naděje zamilovat se po uši a zapomenout na všechno, kromě čisté lásky.

Мír a 77, a ničeho nelituji

Мír a 77, a ničeho nelituji

Jan Campbell 

15. srpna 2023
V neděli, během jednoho z mnoha zamyšlení nad ilustracemi a řazením 16 článků na téma Mír, napsaných autory s Německa, Rakouska, Ruska, Kazachstánu a Česka, které...

Nápověda nepoučitelným

Nápověda nepoučitelným

Jan Campbell 

3. srpna 2023
V posledním příspěvku – Nepřilévám benzin do ohně, ale… jsem naznačil několik důvodů, proč bychom se měli věnovat jiným realitám a pravdám, než těm, které jsou nám nabízeny politicky korektními médii.

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Jan Campbell 

31. července 2023
Po dotazích čtenářů reaguji na příspěvek (29.7) profesora medicíny a kardiologa Josefa Veselky (1965) - Diagnóza: Proč stojí za to znovu se vyjadřovat k válce na Ukrajině.

Střípky z Piavy

Střípky z Piavy

Jan Campbell 

15. července 2023
Nebudu vysvětlovat, co se skrývá pod názvem Piava, proč do dnes pokračují setkání zkušených, ale v době žvanění nepotřebných profesionálů, kteří se znají od Piavy, jak říkával nebožtík, Miroslav Polreich,...

Vysoká hra

Vysoká hra

Jan Campbell 

26. června 2023
Zřejmě pro mnohé neočekávaná hlášení a rozhodnutí (?) Prigožina vydat se z fronty na cestu do Moskvy a na její půlce vrátit se a současně (prý) přestěhovat se do Běloruska mi narušilo program jednání.

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
80%
Ne
transparent.gif transparent.gif
10%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
10%