Svátek má: Ondřej

Komentáře

Covid-19, očkování vakcínami a něco navíc.

Poslední dny se nesou ve znamení počátku celoplošného očkování v ČR proti Covidu-19.

Údajně  jsme mezi posledními v počtu naočkovaných lidí, což je věc nezáviděníhodná, stejně jako jsme prý zase na špici v úmrtí na následky Covidu 19. Obé je špatně, velmi špatně. Předně fakt, že jsme mezi posledními co do počtu naočkovaných je otázka nedostatečného nám dodaného počtu vakcín, což je sice problém, který však jde poněkud stranou v úsilí vlády v možnostech zajištění dostatečného počtu vakcín, se kterými jsme odkázání na ochotě a možnostech dodavatele a z toho plynoucí možnosti potřebného očkování.
     
Jakkoliv se tento problém jeví jako závažný, z jistého úhlu pohledu je to snad i dobře. Vzhledem k tomu, že jak se k nám dostávají docela závažné informace o pochybné kvalitě vakcín firmy Pfizer a Moderna, kdy kromě 93% údajné účinnosti proti Covidu-19 je to otázka jejich vedlejších účinků, které podle názoru a poznatků mnoha lékařů z domova, ale i ze zahraničí, (např. USA, Belgie, Švédska, Norska, Francie, Itálie aj.) jsou natolik závažné, že je nelze přehlížet, neboť mohou vážně a trvale ohrozit zdraví člověka.
    
Bohužel naši představitelé, lhostejno zda z vlády či politických stran, k těmto faktům mlčí přesto, že by mohli alespoň vyvolat diskuzi o těchto poznatcích. Nic, ticho po pěšině, dále se zabýváme očkování co největšího počtu občanů přesto,   že informace o problémech (rozuměj vedlejších účincích) vakcín firem Pfizer, resp.  Moderna jsou na sociálních sítích den co den. Pokud to naši politici považují za hoax, fake news nebo proruskou propagandu, je to z jejich strany nezodpovědné, neboť ve svých důsledcích to může být v blízkém budoucnu i tragické. Zda tito politici, především však vláda, která o nákupu vakcín a následné vakcinaci občanů rozhoduje, mají svědomí, uvědomují si odpovědnost za zdraví národa,  je velkým otazníkem. Je až nepochopitelné, jak přehlížejí všechna zjištění, fakta a skutečnosti o kvalitě vakcín, přesněji jejich účinků na zdraví člověka, jak loajálně plní pokyny EU, resp. jiných zainteresovaných stran, jak intenzivně propagují potřebu urychlené vakcinace občanů, aniž by se zamysleli nad možnými důsledky očkování těmito vakcinami. Jak opovrhují poznatky zkušenostmi, se kterými přicházejí renomovaní lékaři, odborníci a jiní specialisté na tuto problematiku, jak nedbají rad, upozornění, výzev a dále se upínají ke splnění  požadavku (ne-li příkaztu) EU, jen aby si to s nimi jak se říká, nerozházeli.
     
Máme si myslet, že tito lidé jsou na vakcinaci občanů hmotně zainteresovaní? Vzhledem k tomu, jak pilně plní příkazy „shora“, jak přehlížejí, bagatelizují varování lékařů a odborníků, by tomu nasvědčovalo. Obecně nic proti očkování, pokud ale existuje jistá záruka, že vakcíny jsou pro uzdravění, že nemají ani v hlavním, ale ani vedlejších účincích  žádné, natož vážné, zdraví ohrožující faktory. A to je to, co nelze, s ohledem na výše zmíněné poznatky lékařů u vakcín fy. Pfazer či Moderna,  zcela vyloučit. Že by  risk je zisk? Pak je otázka, kdo na čem vydělá, zda výrobci a prodejci vakcín v řádech miliard dolarů, nebo nedej bože, ve více než tristních či spíše tragických následcích z vakcín, jak je predikují lékaři?
    
Bohužel, veřejnosti se předkládá rádoby  vysvětlení, že vakcíny od firem Pfizer a Moderna, vyvinuté v nestandardně krátké době, byly vyvinuty jako nástavba na již známých kmenech virů, takže to vše prý umožnilo urychlenější vývoj, výzkum, atestování atd., a to v řádu několika měsíců. Že lze toto vysvětlení zcela důvodně zpochybnit je zjištění, že si tyto firmy (plus BioNTech, patřící do koncernu Pfizer) si vymohly bezprecedentní výjimku a sice, že v případě soudního pojednání (žaloby) nebudou muset hradit následky na poškození zdraví lidí, způsobené jejich vakcínami. To samo je značně varující, nicméně ze strany našich oficiálních míst zřejmě bezvýznamné! Kromě toho, covidová kauza stojí strašné peníze a je tedy otázka, kde na to pojišťovny, potažmo stát, vezmou?Ty miliony vakcín jistě nebudou grátis, vždyť jen pitomá rouška stojí min. jedno euro, kolik potom bude stát jedna vakcína, jedna jehla, dezinfekce, rukavice, zřízení vakcinačních míst atd., atd.


    
V této souvislosti nelze ani přehlédnout nebezpečný výrok tzv. otce vakcinace, filantropa, amerického multimiliardáře Billa Gatese který veřejně prohlásil, že pokud se zamýšlená vakcinace úspěšně podaří, dosáhne se tím snížení lidské populace na planetě o 20%! To je totiž jeho provoplánový cíl, podstata celosvětové vakcinace obyvatelstva planety. Pochopitelně o tom se nemluví, dokonce i naše drahá ČT o tom mlčí, byť o jiné zaručeně pravé a potřebné informace nemá nouzi.
    
A ještě jedna seriozní poznámka související s pandemií Covidu-19. Podle údajů neoficiálních, ale víceméně relevantních statistik a ukazatelů jsou některá čísla a údaje značně odlišná od těch „oficiálních“. Podle oficiální statistiky totiž od vzniku pandemie koronaviru, resp. Covidu-19 v ČR. tj. za necelý rok bylo vykázáno, že
  • 855 600 lidí bylo nakaženo, resp. byly zjištěny příznaky, z toho
  • 692 547 lidí bylo uzdraveno, ale je otázka čím nebo jak uzdraveno, když dosud neexistuje žádný lék kromě vakcín, ale ty určitě tento   počet nemohlo uzdravit,
  • 7 267 lidí bylo či je hospitalizováno, což vyvolává další otázku, zda  jsou skutečně hospitalizováni oprávněně a jen ti nejpotřebnější, nebo jen proto, že je potřeba vykázat vážné stavy, aby nenocnice dostaly náhrady od pojišťovny? Podle údajů jistého odborného lékaře ve velmi vážném stavu je hospitalizováno (údajně) jen 25 vážně nemocných evidentně na Covid-19 tedy osob, napojených na přístrijích, ventilaci apod., přesto prý nemocnice jsou zahlceny hospitalizovanými, personál nestíhá...
  • 13 656 lidí zemřelo, ovšem zda skutečně, výlučně na Covid-19, nebo  jen s přispěním Covidu-19 se neuvádí. Z celkového počtu zemřelých činí roční průměr na jeden den 37 zemřelých na celou Českou republiku,to nedosahuje ani průměr za normální situace (rozumí se bez pandemie), přesto nám je sdělováno, že krematoria nestíhají kremaci zemřelých. Jestliže v jeden den je výjimečně např. 150 zemřelých je vyloučeno, aby krematoria v ČR nestíhaly kremace zemřelých, vždyť jedno krematorium je schopno za den zpopelnit 8 až 10 zemřelých. Kolik je v ČR krematorií?
    
V souhrnu všech zmíněných, uvedených nebo citovaných faktorů vyplývá, že fakta, skutečnost a především tolik potřebná pravda o situaci s pandemií Covid-19  silně pokulhávají za neoficiálně zveřejňovanými, nicméně spíše objektivními,  relevantními a věrohodnějšími  statistikami. Není se však čemu divit, všechno je tak nějak zahaleno do tajemna, těmi statistikami počínaje a nejistou kvalitou vakcín „made in USA“ konče. Dozvíme se, jaká je pravda?

Jiří  Baťa

Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
17%
Ne
transparent.gif transparent.gif
7%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
76%