Svátek má: Blanka

Komentáře

Contemptus seaculi, aneb pohrdání tímto světem!

K jednání či názorům, potažmo neskutečně primitivním až zcela rozumu postrádajícím prohlášením a výrokům paní poslankyně Langšádlové z TOP 09, která veřejně pronesla, že „ jaderná válka proti Rusku by byla naší povinností, resp. že jaderná válka s Ruskem by byla bojem za svobodu!“ jsem použil po...


Její výroky dokumentují, jak silně je Langšádlová zachvácena obsedantním myšlením  pod vlivem západní ideologické rétoriky, agresivní a militantní politikou, opojena mocí, postavením, despotickou nacionální (antiruskou) nenávistí, ale také touhou být viděna, slyšena a nedej bože také respektována. O jejím jednání lze říct, že Beati pauperes spiritu, tedy „Požehnaní chudí v Duchu“, resp. Dulce bellum inexpertis. „Válka se líbí těm, kdo ji nezažili.“ Proklamuje svou falešnou tézi Fiat iustitia, et pereat mundus, tj. „Děj se spravedlnost, i kdyby svět měl na to zahynout“, a volí cestu  Igni et ferro „ohněm a mečem“, tedy násilím, aniž jí vůbec dochází, jak jsou  Bella, horrida „války strašné“. Nevím, nakolik má city jako matka,, ale každá jiná ví, že jsou   Bella matribus detestata „války, jež matky proklínají“. Její názory a postoje lze přirovnat  k jednání  Bestiarum more, tedy „po způsobu zvířat“, jako dobytek! S jejími názory a tendencemi ji rozhodně nelze považovat za nějakou oddanou „vlastenku“ tedy člověka, který si je vědom že Dulce et decorum est pro patria mori, tedy, že „Dobré a záslužné je zemřít pro vlast“.

Jen málokterý náš politik se vyzná v mezinárodní politice a otázkách, navíc se v nich neumí vůbec  pohybovat. Odevzdaně  papouškují jen to, co slyší z EU nebo USA, nepoužívajíc svého rozumu (je to těžké, když žádný není) neumí racionálně uvažovat (rovněž není čím), zato jsou posedlí po integritě, osobní genialitě a jejich chorá  mysl je ponejvíce zainteresována na očekávaný, dobře  honorovaný vděk od svých západních chlebodárců. Langšádlová, ke zlosti mužské části politického spektra, je mezi nimi absolutní jedničkou, jak se říká STAR! Jen kousek za ní se pak tyčí další geniální hlupáci a vypatlanci  z TOPky páni Schwarzenberg, Ženíšek, Štětina, Laudát, Gabal atd. Tito „mírotvůrci“ se musí hodně líbit stejně smýšlejícím představitelům amerického establishmentu, které lze považovat za nejhorší válečného štváče na celém světě.

Potrefená Langšádlová zřejmě nemá ani svědomí, natož nějaká mateřský cit, protože jinak by nemohla nejen osobně, ale i veřejně vyjadřovat  názory, vyzývající k tomu nejhoršímu, co může lidstvo v 21. století potkat- třetí světovou a naprosto poslední válku na naší planetě Země. To, že by měly být proti Rusku použity jaderné zbraně, je současně volání po sebezničení. Je si toho slepice Langšádlová vůbec vědoma?

Mohu rozumět tomu, že jí může něco vadit na politice, ale to neznamená, že takové politice je úměrné volit cestu jaderné války!  Nevím, jak by se tvářila na pohrůžky svého souseda, se kterým by měla jisté nesrovnalosti k vůli jejím hruškám, které spadli na sousedovu zahradu a který by ji kvůli  této „neshodě“ vyhrožoval zabitím a zapálením domu! I v takovém případě by však na rozdíl od jaderné války měla možnost se spasit útěkem z domu, v případě jaderného (odvetného) útoku Ruska na nás by se (s prominutím) nestačila ani potento!

Tito lidé, v tomto případě paní Langšádlová nejsou ani tak nebezpeční pro společnost, jako sami sobě. Proto by se asi o ni měla co nejdříve postarat její rodina, má-li vůbec nějakou a hlavně rozumnější než je sama, protože svým jednáním je ohrožuje a vědomě vystavuje jisté smrti. Takoví lidé  jednoznačně nepatří do politiky, ale jako sobě i okolí nebezpeční jedinci do ústavu pro choromyslné. Čím dřív, tím lépe!

Jiří Baťa