Svátek má: Eliška

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Aktivní pohyb dětí vytlačily mobilní telefony

Je naprosto alarmující, že naprostá většina školou povinných dětí tráví svůj volný čas sezením u mobilního telefonu,...

....u TV u PC či jiného elektronického zařízení a jen necelých 14 procent dětí se pohybuje víc jak hodinu denně, včetně chůze do školy.

Dokládají to výsledky průzkumu z prosince 2021 na téma Pohyb a strava u dětí…. (viz níže) Jedním z okruhů, na který se průzkum zaměřil, byl podíl mírné fyzické aktivity v denním režimu dětí základní školou povinných. Když ráno děti opouštějí teplo domova, většinou je jako první čeká cesta do školy, takže:  

Jakým způsobem se dopravuje Vaše dítě do školy?
 


Vidíme, že skupiny dětí, které chodí do školy pěšky a které vozí rodiče, jsou téměř stejně velké. Ani na tom, že se téměř polovina dětí dopravuje do školy veřejnou hromadnou dopravou, není asi nic zvláštního. Podstatou průzkumu nebylo zjišťování příčin mapovaného stavu, např. proč čtvrtinu dětí vozí do školy rodiče, zda jsou to skutečně převážně jen ti nejmenší, nebo proč děti, které jedou třeba jen jednu stanici autobusem či tramvají, nechodí raději pěšky atd. Berme proto tyto výsledky jako prosté konstatování.  

U dalších dvou grafů, které mapují oblast volného času, si ale všimněme, jak potřeba využívat elektronické přístroje jednoznačně vítězí nad potřebou pohybu.

Kolik minut věnovalo Vaše dítě v průměru za den mírné fyzické aktivitě (procházka, domácí práce, lehká pohybová aktivita) mimo výuku ve škole za poslední 4 týdny?
 Kolik hodin strávilo Vaše dítě průměrně za den sezením u mobilního telefonu, u TV, u PC či jiného elektronického zařízení mimo online výuku za poslední 4 týdny?
 

 

Převážná většina školáků (cca 86 %) má v denním režimu maximálně jednu hodinu MÍRNÉ fyzické aktivity, kam jistě patří právě i výše zmiňovaná cesta do školy či vynesení koše s odpadky. Naproti tomu více než 90 % dětí stráví ve svém volném čase minimálně jednu hodinu, spíše ale výrazně více, ve společnosti různých elektronických přístrojů. Tyto dva grafy jsou vlastně ve shodě a vzájemně se vysvětlují. O co méně aktivního pohybu, o to více tělesně pasivní zábavy u tabletů či chytrých telefonů, a opačně. Ne, nejsem staromilec a docela dobře chápu, že moderní komunikační a elektrotechnické prostředky už mají v našem životě podstatné a vlastně nepostradatelné místo, konečně i já je často využívám, ale přece jen bych byl radši, kdyby byl poměr mezi časem stráveným s nimi a dobou, kdy se děti věnují fyzické aktivitě a pohybové gramotnosti, alespoň vyrovnaný. Výše uvedený nesoulad je pro vývoj zdravé společnosti varovný, odstrašující a zcela nepřijatelný!

A jistě nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že za tento stav jsou z velké míry odpovědní rodiče školáků, kteří v zájmu své pohodlnosti nenabízejí dětem atraktivní fyzické aktivity, protože dáme-li dítěti tablet nebo telefon, je hodné, nezlobí a nevyžaduje od rodičů žádné další aktivity. Že fyzická kondice dětí tak trpí a zakrňuje, se neprojeví hned, ale většina dětí, které neměly v mládí dostatek pohybu, to negativně pocítí na svém zdravotním stavu až v různých fázích dospělosti. Tam už ale nejsme většinou schopní, pohybové manko bez následků vyrovnat.

A tato skutečnost již není jen problémem rodičů a dětí, které to nejsou ještě schopné vnímat, je to problém celé společnosti a její další existence. Problém, jehož prioritou by se měla zabývat i vláda a další představitelé našeho státu.

----------
Průzkumu společnosti SANEP na téma Pohyb a strava u dětí na ZŠ v ČR se ve dnech 11. – 17. 12. 2021 aktivně účastnilo 35.652 respondentů, kteří uvedli, že jejich dítě studuje v současné době na základní škole. Metodologie: věk, pohlaví, bydliště, vzdělání; statistická odchylka je ±1,5 %.

Zdeněk Ertl

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Zdeněk Ertl 

20. září 2023
Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.

Opustíš-li mne….

Opustíš-li mne….

Zdeněk Ertl 

2. září 2023
Ozbrojený konflikt na Ukrajině trvá již více než půl druhého roku. A v této souvislosti se naši občané začali výrazně obávat, že by se válka mohla vyskytnout i na našem území.

Jak zvládneme blackout?

Jak zvládneme blackout?

Zdeněk Ertl 

29. srpna 2023
Naše moderní a technologicky vyspělá společnost je logicky závislá na stálých dodávkách elektrické energie.

Branná výchova – ano, nebo ne?

Branná výchova – ano, nebo ne?

Zdeněk Ertl 

9. srpna 2023
My zkušenější si asi ještě vzpomeneme na školní předmět branná výchova.

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Zdeněk Ertl 

4. srpna 2023
V dnešní bezpečnostně nepříjemně rozbouřené době, kdy se výrazně zvyšují obavy lidí z různých rizik včetně válečného konfliktu na našem území, je problematika připravenosti dětí na složité životní situace více než aktuální.

Pakliže jste volili Petra Pavla za prezidenta, učinili byste tak dnes znovu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
30%
Ne
transparent.gif transparent.gif
42%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
28%