Svátek má: Michal

Komentáře

Miloslava Vostrá

Poslankyně PSP ČR za KSČM

Ještěže John nepsal o lokomotivách…

Prezidentem republiky byli jmenováni noví ministři vlády. Mezi jinými byl pan Radek John jmenován ministrem vnitra. V rámci svého rozjařeného frajerství stihl oznámit, že policejním prezidentem bude „náš člověk“.


Pak si vzpomněl na svůj populismus a dodal, že to bude odborník. Hlavně ale nekomunista. Listina základních práv a svobod ČR, článek 3, odstavec 1 praví: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociální původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“ Je smutné, když se ministr vnitra rozhodne nerespektovat ústavu.

Je skutečnou ukázkou „odvahy“ dělat, více jak po dvaceti letech od listopadu 1989, ze sebe bojovníka proti komunismu. Škoda jen, že pan John tuto odvahu neprojevoval v době, kdy mu v socialistickém Československu vycházely knížky a publikoval články. Pan John se tak snaží zakrýt, podobně jako bývalý svazácký funkcionář Martin Mejstřík, kým ve skutečnosti celý život byl - oportunistou. Proto také nyní může prohlašovat, že Věci veřejné nejsou ani pravicová, ani levicová strana - kde chybí ideje a ideály, zůstává pouze oportunismus. Za svoji největší kvalifikaci pro řízení resortu považuje to, že napsal knížku o závislých na drogách. Ještěže nenapsal knížku o lokomotivách, jinak by nás nyní poučoval o tom, jakým je odborníkem na dopravu.

Další ministr, pan Vít Bárta, prý studuje dnem i nocí, jak se má řídit ministerstvo dopravy. Jsme opravdu rádi, že konečně rozumíme tomu, co znamenají řeči o odbornících na svých místech - evidentně stačí rychlokurs a z majitele agentury černých šerifů je odborník. Je to skoro pohádkový příběh, ale v politice se na pohádky věřit nedá a pan Bárta bude řídit ministerstvo dopravy a nikoli ministerstvo pohádek.

Zkrátka tuto vládu nepovažujeme za vládu odborníků a ani chození pěšky z Pražského hradu a zpět nemůže zakrýt zřejmou věc: bude se snižovat podpora pro rodiny s dětmi, bude se privatizovat důchodový systém, budou se zvyšovat nepřímé daně a snižovat sociální dávky, realizovat ekologické superzakázky, firmám se ztíží život přenosem povinnosti platit nemocenskou opět ve větší míře ze státu na jejich bedra a pacienti v nemocnicích se rozdělí do dvou kast - na ty, kteří si mohou koupit co chtějí, a na ty, kteří kvůli nedostatku peněz nemohou dostat kvalitní zdravotní péči.

Vznikla koalice vysokých nepřímých daní, nízkých sociálních dávek, vlády bohatých a mocných a boje proti sociálnímu státu.

Miloslava Vostrá