Svátek má: Zlata

Komentáře

Stránky: Předchozí 2 3 4 5 6 Další

Otevřený dopis členům ČOV, zástupcům členů ČOV a sportovním přátelům

Otevřený dopis členům ČOV, zástupcům členů ČOV a sportovním přátelům

Zdeněk Ertl 

23. června 2021

Nadváha - smrtelné nebezpečí naší civilizace

Nadváha - smrtelné nebezpečí naší civilizace

Zdeněk Ertl 

25. května 2021
Pravidelný pohyb je základním předpokladem pro zdraví. Fyzická nečinnost je dnes považována za velmi vysoký rizikový faktor civilizačních onemocnění.

ČOV by měl být v čele boje za čistotu sportu,... ale není

ČOV by měl být v čele boje za čistotu sportu,... ale není

Zdeněk Ertl 

20. května 2021
Nechci tady kázat o ušlechtilosti a trvalosti olympijských myšlenek, omezím se jen na neradostné konstatování, že Český olympijský výbor (ČOV) není příkladem čestného a férového fungování.

Český olympijský výbor porušuje Olympijskou chartu dlouhodobě

Český olympijský výbor porušuje Olympijskou chartu dlouhodobě

Zdeněk Ertl 

3. května 2021
Smutnou pravdou ale je, že Stanovy ČOV i jeho praktická činnost jsou dlouhodobě v rozporu s Olympijskou chartou ve více ustanoveních.

Jiří Kejval vyhlásil volby v rozporu s Olympijskou chartou

Jiří Kejval vyhlásil volby v rozporu s Olympijskou chartou

Zdeněk Ertl 

28. dubna 2021
Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval svolal volby do orgánů ČOV na 24. května 2021.

Může, či nemůže být nezletilý profesionálním sportovcem?

Může, či nemůže být nezletilý profesionálním sportovcem?

Zdeněk Ertl 

26. dubna 2021
V několika minulých týdnech či měsících jsme mohli v médiích zaznamenat jakousi diskuzi o tom, zda může, či nemůže být dítě profesionálním sportovcem.

U spolků nastává doba opatrovníků

U spolků nastává doba opatrovníků

Zdeněk Ertl 

9. října 2020
Aktuální situace spolků, které nezvolily po uplynutí funkčního období nové statutární orgány

Stát musí aktualizovat cíle podpory sportovního prostředí

Stát musí aktualizovat cíle podpory sportovního prostředí

Zdeněk Ertl 

16. dubna 2020
Už v mých nedávných komentářích, které jsem psal v době, kdy bylo veškeré sportování (mimo toho na vlastní zahradě či v obýváku) pro veřejnost tabu, jsem vyjádřil názor, že stát bude muset v nejbližší době upravit svoje priority v oblasti...

Válka sportu nepřeje, dává mu ale šanci

Válka sportu nepřeje, dává mu ale šanci

Zdeněk Ertl 

7. dubna 2020
Ať chceme, či nechceme, souhlasíme, nebo nesouhlasíme, musíme se vyrovnat se skutečností, že jsme ve válce.

Zábava, nebo zdraví?

Zábava, nebo zdraví?

Zdeněk Ertl 

30. března 2020
V sobotu mi zavolal kamarád, vrstevník, s kterým se dobře známe, ale poměrně dlouho jsme se neviděli. Dlouho se jako schopný trenér a manažer pohybuje ve sportovním prostředí.

Nejvyspělejší a prozíraví?

Nejvyspělejší a prozíraví?

Zdeněk Ertl 

24. března 2020
Už od dob Darwina známe jeden nezpochybnitelný evoluční imperativ – adaptuj se, nebo zemři!

Spolky před propastí

Spolky před propastí

Zdeněk Ertl 

2. září 2019
Dřívější zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.) toho neupravoval zrovna moc, můžeme dokonce říci, že v porovnání s dnešní úpravou (v platném občanském zákoníku, tj. v zákoně č. 89/2012 Sb. v platném znění) neupravoval skoro nic. Problém...

Jak řešit zánik spolků, které ukončily svoji činnost

Jak řešit zánik spolků, které ukončily svoji činnost

Zdeněk Ertl 

5. srpna 2019
V současnosti je ve spolkovém rejstříku zapsáno velké množství neaktivních subjektů. Tento stav pak působí nepřehlednost, neaktuálnost a zahlcenost registru, čímž je snížena jeho využitelnost.

Většina spolků nemá v pořádku zápisy ve spolkovém rejstříku

Většina spolků nemá v pořádku zápisy ve spolkovém rejstříku

Zdeněk Ertl 

16. července 2019
Problematika evidence právnických osob soukromého práva byla sjednocena s účinností od 1. 1. 2014 do zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Problém pojmu svaz v občanském zákoníku

Problém pojmu svaz v občanském zákoníku

Zdeněk Ertl 

8. července 2019
Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., nabyl účinnosti 1. ledna 2014, přesto některá ustanovení nejsou vnímána se všemi možnými důsledky a vnímání pojmů je spíš zvykové.

Kdo necvičil, nemá nárok na důchod

Kdo necvičil, nemá nárok na důchod

Zdeněk Ertl 

6. března 2019
Zdá-li se vám nadpis absurdní či nesmyslný, nejste daleko od pravdy, ale přesto se pojďme pod jeho povrch na chvilku podívat.

Demokracie ve spolkovém sdružování

Demokracie ve spolkovém sdružování

Zdeněk Ertl 

11. února 2019
Výkon svobodného práva spolčovacího a shromažďovacího byl pro české země v souvislosti s událostmi roku 1848 povolen v podobě císařského patentu č. 171/1849 ř. z. (říšského zákoníku), podle něhož spolky mohly vznikat bez úředního povolení, podléhaly však dohledu policejních orgánů.

Svoboda spolčovacího práva

Svoboda spolčovacího práva

Zdeněk Ertl 

31. ledna 2019
Občanská společnost je termín pocházející ve své anglické podobě (tj. civil society) již z 18. století, zatímco v podobě českého ekvivalentu občanská společnost se vyprofiloval nejspíše až v 80. letech minulého století v souvislosti s odporem proti tehdejším evropským totalitním...

Staročeská štědrovečerní tabule

Staročeská štědrovečerní tabule

Zdeněk Ertl 

24. prosince 2018
Štědrý večer a vánoce vzbuzují slavnostní náladu, přinášejí veselé hody vánoční s koledou, ale zároveň jsou odedávna zastřené tajemnou rouškou.

Pozor na zápisy do Rejstříku sportovních organizací

Pozor na zápisy do Rejstříku sportovních organizací

Zdeněk Ertl 

4. září 2018
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, který Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy spustilo 1. 7. 2018, se rychle začíná zaplňovat.
Stránky: Předchozí 2 3 4 5 6 Další

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
81%
Ne
transparent.gif transparent.gif
10%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
9%